Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

3 Tre varianter av innvandringskategori1, fødeland og statsborgerskap etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2008
Landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap/kjønn Folkemengde etter innvandringskategori
Innvandringsbakgrunn2 Innvandrerbefolkningen Fødeland Statsborgerskap
Førstegenerasjons-
innvandrerer4
Personer født
i Norge av to
utenlandsfødte
foreldre
Innvandrer-
befolkningen3 i alt
Begge kjønn            
Utlandet i alt  716 967  380 644 78 970  459 614  445 360  266 260
Norden  141 638 52 972 3 511 56 483 70 368 60 181
Vest-Europa  104 433 43 523 3 032 46 555 56 030 43 694
Øst-Europa  115 369 89 022 11 038  100 060 90 035 60 325
Afrika 69 136 43 036 13 340 56 376 45 702 25 378
Asia med Tyrkia  214 701  128 409 45 631  174 040  142 899 58 065
Nord-Amerika5 37 160 8 240  293 8 533 17 711 9 365
Sør- og Mellom-Amerika 31 015 14 027 2 091 16 118 20 545 6 771
Oseania 3 515 1 415 34 1 449 2 070 1 305
Statsløse - - - - - 1 109
Uoppgitt - - - - - 67
             
Menn            
Utlandet i alt  364 610  192 964 40 452  233 416  224 499  138 688
Norden 71 121 25 358 1 792 27 150 34 350 30 611
Vest-Europa 55 915 24 392 1 612 26 004 30 845 25 293
Øst-Europa 61 461 47 868 5 588 53 456 48 451 35 082
Afrika 36 921 23 466 6 848 30 314 24 886 13 528
Asia med Tyrkia  103 545 61 311 23 328 84 639 66 721 25 402
Nord-Amerika5 18 636 3 715  149 3 864 8 460 4 527
Sør- og Mellom-Amerika 15 109 6 013 1 115 7 128 9 612 2 691
Oseania 1 902  841 20  861 1 174  800
Statsløse - - - - -  718
Uoppgitt - - - - - 36
             
Kvinner            
Utlandet i alt  352 357  187 680 38 518  226 198  220 861  127 572
Norden 70 517 27 614 1 719 29 333 36 018 29 570
Vest-Europa 48 518 19 131 1 420 20 551 25 185 18 401
Øst-Europa 53 908 41 154 5 450 46 604 41 584 25 243
Afrika 32 215 19 570 6 492 26 062 20 816 11 850
Asia med Tyrkia  111 156 67 098 22 303 89 401 76 178 32 663
Nord-Amerika5 18 524 4 525  144 4 669 9 251 4 838
Sør- og Mellom-Amerika 15 906 8 014  976 8 990 10 933 4 080
Oseania 1 613  574 14  588  896  505
Statsløse - - - - -  391
Uoppgitt - - - - - 31
1  Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Eget, mor eller far sitt fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
5  USA og Canada

Standardtegn i tabeller