Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

1 Folkemengde 1. januar 2007 og 2008 og endringene i 2007, etter innvandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall
Landbakgrunn Folkemengde
1. januar 2007
Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflyttinger Folketilvekst1 Folkemengde
1. januar 2008
Befolkningen, i alt 4 681 134 58 459 41 953 16 506 61 774 22 122 39 652 56 158 4 737 171
                   
Uten innvandringsbakgrunn 4 016 385 45 278 40 124 5 154 4 750 5 843 -1 093 4 061 4 020 204
                   
Med innvandringsbakgrunn i alt  664 749 13 157 1 829 11 328 57 024 16 279 40 745 52 073  716 967
Førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk bakgrunn  341 830 224 1 298 -1 298 53 817 13 609 40 208 38 910  380 644
Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre 73 488 6 043 40 6 003  517 1 004 -487 5 516 78 970
Utenlandsfødte med én norsk forelder 28 092 - 52 -52 1 329  439  890  838 28 968
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder  186 152 7 108  402 6 706  733 1 093 -360 6 346  192 637
Født i utlandet og har norskfødte foreldre3 35 187 6 37 -31  628  134  494  463 35 748
                   
Innvandrerbefolkningen4  415 318 6 067 1 338 4 729 54 334 14 613 39 721 44 450  459 614
                   
Utenfor innvandrerbefolkningen 4 265 816 52 392 40 615 11 777 7 440 7 509 -69 11 708 4 277 557
Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn5                  
I alt  415 318 6 067 1 338 4 729 54 334 14 613 39 721 44 450  459 614
Norden 54 467  261  426 -165 6 082 3 859 2 223 2 058 56 483
Øst-Europa 79 622 1 310  214 1 096 22 250 2 892 19 358 20 454  100 060
Vest-Europa 41 464  293  249 44 7 254 2 185 5 069 5 113 46 555
Asia med Tyrkia  163 536 2 673  219 2 454 11 147 3 082 8 065 10 519  174 040
Afrika 51 598 1 402 68 1 334 4 808 1 355 3 453 4 787 56 376
Sør- og Mellom-Amerika 15 094  104 32 72 1 428  460  968 1 040 16 118
Nord-Amerika 8 284 18  125 -107 1 035  644  391  284 8 533
Oseania 1 253 6 5 1  330  136  194  195 1 449
                   
Utvalgte grupper i innvandrerbefolkningen                  
Polen 18 834  364 48  316 14 227 1 303 12 924 13 240 32 069
Pakistan 28 278  465 61  404  866  402  464  868 29 134
Sverige 24 527  138  153 -15 3 793 2 038 1 755 1 740 26 244
Irak 21 418  593 14  579 1 118  247  871 1 450 22 881
Somalia 19 656  701 20  681 1 793  363 1 430 2 111 21 795
Vietnam 18 783  272 29  243  297  115  182  425 19 226
Danmark 19 090 47  208 -161 1 272  969  303  142 19 220
Tyskland 14 467  161 83 78 3 661  738 2 923 3 001 17 472
Bosnia-Hercegovina 15 667  175 61  114  238 92  146  260 15 649
Iran 14 662  168 15  153  513  190  323  476 15 134
Tyrkia 14 546  225 16  209  424  176  248  457 15 003
Sri Lanka 12 757  212 8  204  6345  241  6104  6308 13 063
Russland 11 338  212 22  190 1 547  262 1 285 1 475 12 823
Storbritannia 11 349 30 86 -56 1 045  542  503  447 11 784
1  Differansen i folkemengde to påfølgende år vil som regel avvike fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Avviket i "befolkningsregnskapet" skyldes forsinket meldingsgang, annulleringer, korreksjoner mv.
2  Disse er personer som i ettertid har blitt omregistrert, de skulle kun vært fødselsregistrert.
3  Utenlandsk adopterte er med her.
4  Sum av kategoriene 'Førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn' og 'Født i Norge av to utenlandsfødte foreldre'.
5  Endringer på varianblen landbakgrunn ble gjennomført pga. kvalitetsforbedring. Dette kan føre til et større avvik i folketilvekst for enkelte land.
6  Tallet er rettet 29. april 2008 kl. 14.05.

Standardtegn i tabeller