Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

14   Førstegenerasjonsinnvandrere1, etter tid bosatt i Norge/første innvandringsår og landbakgrunn2. 1. januar 2007.
Landbakgrunn/sex I alt Botid i år
Første innflyttingsår
-1981 1982- 1986 1987- 1991 1992- 1996 1997 - 2001 2002 - 2006
Begge kjønn, i alt  341 830 53 217 20 663 43 603 43 362 67 152  113 833
               
Norden i alt 51 066 16 623 3 874 4 220 5 418 9 980 10 951
Av dette              
Danmark 17 671 8 443 1 516 1 665 1 257 1 949 2 841
Sverige 23 424 5 176 1 438 1 870 2 883 5 815 6 242
               
Vest-Europa i alt 38 642 11 906 2 606 2 300 3 088 5 987 12 755
Av dette              
Frankrike 2 640  555  153  152  236  472 1 072
Nederland 4 773 1 305  273  267  464  718 1 746
Spania 1 532  452  105  126  140  218  491
Storbritannia 10 716 4 231  999  767  950 1 339 2 430
Tyskland 13 494 3 530  622  575  833 2 419 5 515
               
Øst-Europa i alt 69 847 3 941 1 747 4 666 16 456 12 732 30 305
Av dette              
Bosnia-Hercegovina 13 266  184 39  198 10 353 1 517  975
Kroatia 2 705  403 47  170  230 1 428  427
Litauen 2 984 18 1 10 64  318 2 573
Polen 17 747 1 008 1 158 1 430  973  965 12 213
Russland 10 592  102 36  158  996 2 698 6 602
Serbia4 9 569  430 91 1 204 2 564 3 346 1 934
Ukraina 1 613 21 6 30 98  369 1 089
               
Afrika i alt 39 496 2 582 1 478 5 160 3 891 9 348 17 037
Av dette              
Burundi  810 - - - 6 78  726
Eritrea 2 249  129  158  730  171  198  863
Etiopia 2 818 73 90  297  149  951 1 258
Ghana 1 313 25 74  308  193  284  429
Kongo 1 141 17 12 48 37  161  866
Liberia  901 3 4 7 3 10  874
Marokko 4 516  989  405  938  569  900  715
Somalia 14 698 20 39 1 527 1 754 4 444 6 914
               
Asia med Tyrkia  120 476 13 343 9 430 22 757 12 728 25 768 36 450
Av dette              
Afghanistan 6 520 3 40  216 76 1 677 4 508
Filippinene 8 398  768  879 1 378  760 1 443 3 170
India 5 079 1 426  736  685  430  601 1 201
Irak 17 246 25 53  853 1 854 8 318 6 143
Iran 12 308  107  492 4 740 1 459 3 205 2 305
Kina 4 739  442  302  900  506  626 1 963
Pakistan 15 752 5 005 2 214 2 435 1 493 2 159 2 446
Sri Lanka 8 115  236  781 3 055 1 445 1 496 1 102
Thailand 8 426  185  311  718  939 1 715 4 558
Tyrkia 9 575 1 744  757 2 175 1 113 1 740 2 046
Vietnam 12 409 2 318 2 308 3 821 1 747  895 1 320
               
Nord-Amerika3 i alt 7 988 3 026  530  546  720 1 059 2 107
Av dette              
USA 6 751 2 668  453  478  588  874 1 690
               
Sør- og Mellom-Amerika i alt 13 093 1 553  955 3 889  964 2 101 3 631
Av dette              
Brasil 1 747  102 74  139  127  318  987
Chile 5 757  686  569 3 212  276  433  581
Colombia  862 73 45  106 59  276  303
               
Oseania i alt 1 222  243 43 65 97  177  597
Av dette              
Australia  845  151 28 46 57  119  444
               
Menn i alt  169 121 25 211 10 672 23 604 19 816 32 764 57 054
Norden 24 067 6 268 1 949 2 095 2 544 5 210 6 001
Vest-Europa 21 355 5 412 1 572 1 283 1 838 3 653 7 597
Øst-Europa 34 240 2 005  827 2 174 7 618 4 922 16 694
Afrika 21 592 1 677  952 3 404 1 936 4 768 8 855
Asia med Tyrkia 57 941 7 883 4 659 12 344 5 100 12 777 15 178
Nord-Amerika3 3 576 1 127  239  246  358  534 1 072
Sør- og Mellom-Amerika 5 653  752  452 2 026  361  781 1 281
Oseania  697 87 22 32 61  119  376
               
Kvinner i alt  172 709 28 006 9 991 19 999 23 546 34 388 56 779
Norden 26 999 10 355 1 925 2 125 2 874 4 770 4 950
Vest-Europa 17 287 6 494 1 034 1 017 1 250 2 334 5 158
Øst-Europa 35 607 1 936  920 2 492 8 838 7 810 13 611
Afrika 17 904  905  526 1 756 1 955 4 580 8 182
Asia med Tyrkia 62 535 5 460 4 771 10 413 7 628 12 991 21 272
Nord-Amerika3 4 412 1 899  291  300  362  525 1 035
Sør- og Mellom-Amerika 7 440  801  503 1 863  603 1 320 2 350
Oseania  525  156 21 33 36 58  221
1  Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.
2  Hovedsakelig eget, eventuelt foreldrenes fødeland dersom begge er født i utlandet og dette er ulikt personens eget.
3  USA og Canada.
4  Endring i landkoder, Serbia Montenegro er delt i Serbia ( med Kosovo) og Montenegro.

Standardtegn i tabeller