Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

12   Innvandrerbefolkningen1, etter fem grupper av landbakgrunn2. Bydeler i Oslo. 1. januar 2007. Absolutte tall og prosent
Bydel Alle Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Norden Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Vest-Europa Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Øst-Europa Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Nord-Amerika3, Oseania Prosent av folkemengda i bydelen Folkemengden i alt
Hele Oslo  130 690 23,8 12 810 2,3 7 999 1,5 16 056 2,9 91 699 16,7 2 126 0,4  548 617
01 Gamle Oslo 12 378 32,8  988 2,6  503 1,3 1 250 3,3 9 492 25,2  145 0,4 37 717
02 Grünerløkka 10 698 26,5 1 227 3,0  557 1,4 1 311 3,2 7 430 18,4  173 0,4 40 406
03 Sagene 6 473 19,0  726 2,1  441 1,3  865 2,5 4 336 12,7  105 0,3 34 128
04 St. Hanshaugen 5 237 18,0 1 245 4,3  588 2,0  779 2,7 2 439 8,4  186 0,6 29 082
05 Frogner 8 270 17,7 2 176 4,7 1 440 3,1 1 360 2,9 2 887 6,2  407 0,9 46 768
06 Ullern 3 420 12,1  740 2,6  574 2,0  617 2,2 1 336 4,7  153 0,5 28 331
07 Vestre Aker 4 794 11,6 1 028 2,5  827 2,0  797 1,9 1 895 4,6  247 0,6 41 302
08 Nordre Aker 5 289 12,4  877 2,1  674 1,6  941 2,2 2 590 6,1  207 0,5 42 692
09 Bjerke 8 296 32,5  414 1,6  249 1,0 1 016 4,0 6 569 25,7 48 0,2 25 530
10 Grorud 9 151 36,1  328 1,3  175 0,7  887 3,5 7 730 30,5 31 0,1 25 359
11 Stovner 11 127 38,5  332 1,1  232 0,8  729 2,5 9 803 33,9 31 0,1 28 936
12 Alna 17 441 38,9  497 1,1  381 0,9 1 993 4,4 14 506 32,4 64 0,1 44 820
13 Østensjø 7 615 17,3  691 1,6  364 0,8 1 127 2,6 5 329 12,1  104 0,2 44 036
14 Nordstrand 5 020 11,3  855 1,9  551 1,2  881 2,0 2 604 5,9  129 0,3 44 423
15 Søndre Nordstrand 14 780 42,9  525 1,5  381 1,1 1 419 4,1 12 378 35,9 77 0,2 34 444
16 Sentrum  276 42,9 84 13,1 16 2,5 39 6,1  127 19,8 10 1,6  643
17 Marka 81 5,1 30 1,9 24 1,5 10 0,6 13 0,8 4 0,3 1 581
Uoppgitt, uten fast bosted  344 30,7 47 4,2 22 2,0 35 3,1  235 21,0 5 0,4 1 119
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget eventuelt mors eller fars sitt fødeland.
3  USA og Canda.

Standardtegn i tabeller