Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

9   Innvandrerbefolkningen1, etter landbakgrunn2. Fylke. 1. januar 2007
Fylke Folkemengde i alt Innvandrerbefolkningen
I alt Norden Vest-Europa Øst-Europa Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika3 Sør- og Mellom-Amerika Oseania
I alt 4 681 134  415 318 54 467 41 464 79 622 51 598  163 536 8 284 15 094 1 253
01 Østfold  262 523 23 637 3 664 1 573 6 901 2 132 8 586  283  466 32
02 Akershus  509 177 52 784 9 205 5 908 9 616 4 026 21 023 1 212 1 638  156
03 Oslo  548 617  130 690 12 810 7 999 16 056 23 636 63 692 1 765 4 371  361
04 Hedmark  188 692 9 185 1 932  954 2 261 1 025 2 616  152  231 14
05 Oppland  183 037 8 636 1 433 1 061 2 228  950 2 600  151  188 25
06 Buskerud  247 655 24 525 3 373 2 205 5 017 1 927 10 850  313  787 53
07 Vestfold  223 804 16 357 2 601 1 847 4 025 1 303 5 788  355  380 58
08 Telemark  166 170 11 267 1 584 1 198 2 515 1 667 3 595  179  502 27
09 Aust-Agder  104 759 6 490 1 039  913 1 571  518 1 985  259  189 16
10 Vest-Agder  163 702 13 503 1 417 1 447 3 458  986 4 503  583 1 079 30
11 Rogaland  404 566 33 085 3 560 5 230 7 542 3 193 11 012 1 148 1 223  177
12 Hordaland  456 711 29 120 2 799 3 878 5 714 3 427 10 243  798 2 129  132
14 Sogn og Fjordane  106 194 4 697  587  876 1 066  512 1 236 81  328 11
15 Møre og Romsdal  245 385 10 558 1 305 1 618 2 582  963 3 465  217  373 35
16 Sør-Trøndelag  278 836 16 236 1 943 1 952 3 448 1 862 5 963  337  682 49
17 Nord-Trøndelag  129 069 4 141  722  468  888  713 1 196 79 65 10
18 Nordland  235 436 8 855 1 498  921 2 074 1 083 2 831  192  215 41
19 Troms Romsa  154 136 7 375 1 623 1 135 1 463 1 192 1 588  161  190 23
20 Finnmark Finnmárku 72 665 4 177 1 372  281 1 197  483  764 19 58 3
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.
3  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller