Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

8   Folkemengde, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 1. januar 2007
Landbakgrunn I alt Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap Prosent med norsk statsborgerskap
I alt 4 681 134 4 442 829  238 305 94,9
Norge 4 265 816 4 250 689 15 127 99,6
         
Innvandrerbefolkningen i alt  415 318  192 140  223 178 46,3
Europa i alt  175 553 53 086  122 467 30,2
Danmark 19 090 4 559 14 531 23,9
Finland 6 411 1 120 5 291 17,5
Færøyene  760  245  515 32,2
Island 3 549  305 3 244 8,6
Sverige 24 527 3 304 21 223 13,5
Belgia  670  190  480 28,4
Bosnia-Hercegovina 15 667 10 894 4 773 69,5
Bulgaria 1 229  627  602 51,0
Estland  952  128  824 13,4
Frankrike 2 818  363 2 455 12,9
Hellas  607  232  375 38,2
Hviterussland  487 87  400 17,9
Irland  503 59  444 11,7
Kroatia 3 231 1 908 1 323 59,1
Italia 1 442  304 1 138 21,1
Latvia 1 007  136  871 13,5
Litauen 3 071 97 2 974 3,2
Makedonia 3 045 2 463  582 80,9
Nederland 5 322  802 4 520 15,1
Polen 18 834 4 970 13 864 26,4
Portugal  687  173  514 25,2
Romania 1 879  844 1 035 44,9
Russland 11 338 2 646 8 692 23,3
Serbia 12 504 8 382 4 122 67,0
Slovakia  882  106  776 12,0
Spania 1 640  349 1 291 21,3
Storbritannia 11 349 1 851 9 498 16,3
Sveits 1 022  169  853 16,5
Tsjekkia 1 093  566  527 51,8
Tyskland 14 467 2 917 11 550 20,2
Ukraina 1 689  371 1 318 22,0
Ungarn 1 764 1 227  537 69,6
Østerrike  844  243  601 28,8
Resten av Europe 1 173  449  724 38,3
         
Afrika i alt 51 598 25 754 25 844 49,9
Algerie 1 324  852  472 64,4
Burundi  887 39  848 4,4
Egypt  642  341  301 53,1
Eritrea 3 024 2 005 1 019 66,3
Etiopia 3 422 1 292 2 130 37,8
Gambia 1 244  888  356 71,4
Ghana 1 738  996  742 57,3
Kapp Verde  483  374  109 77,4
Kenya 1 024  528  496 51,6
Kongo 1 284  234 1 050 18,2
Liberia  978 20  958 2,0
Marokko 7 286 5 983 1 303 82,1
Nigeria  874  447  427 51,1
Rwanda  500  102  398 20,4
Sierra Leone  472  180  292 38,1
Somalia 19 656 8 624 11 032 43,9
Sudan  938  401  537 42,8
Sør-Afrika  605  267  338 44,1
Tanzania  621  180  441 29,0
Tunisia  933  621  312 66,6
Uganda  758  394  364 52,0
Resten av Africa 2 905  986 1 919 33,9
         
Asia med Tyrkia i alt  163 536  103 042 60 494 63,0
Afghanistan 7 297  813 6 484 11,1
Bangladesh  617  381  236 61,8
Burma 1 487 42 1 445 2,8
Filippinene 9 482 5 469 4 013 57,7
Hongkong  771  629  142 81,6
India 7 622 5 248 2 374 68,9
Indonesia  829  190  639 22,9
Irak 21 418 9 161 12 257 42,8
Iran 14 662 10 198 4 464 69,6
Israel  534  245  289 45,9
Japan  630  142  488 22,5
Kina 5 657 3 142 2 515 55,5
Libanon 2 152 1 743  409 81,0
Pakistan 28 278 22 132 6 146 78,3
Sri Lanka 12 757 10 170 2 587 79,7
Syria 1 578 1 031  547 65,3
Sør-Korea  637  210  427 33,0
Det palestinske området 1 052  419  633 39,8
Thailand 8 688 2 278 6 410 26,2
Tyrkia 14 546 10 911 3 635 75,0
Vietnam 18 783 17 039 1 744 90,7
Resten av Asia 4 059 1 449 2 610 35,7
         
Nord-Amerika2 i alt 8 284 2 114 6 170 25,5
USA 7 008 1 830 5 178 26,1
Canada 1 276  284  992 22,3
         
Sør-og Mellom-Amerika i alt 15 094 7 986 7 108 52,9
Chile 7 204 4 909 2 295 68,1
Brasil 1 805  363 1 442 20,1
Colombia  950  406  544 42,7
Peru  810  356  454 44,0
Cuba  591  176  415 29,8
Argentina  514  255  259 49,6
Mexico  543  180  363 33,1
Den dominikanske republikk  480  249  231 51,9
Resten av Sør- og Mellom-Amerika 2 197 1 092 1 105 49,7
         
Oseania i alt 1 253  158 1 095 12,6
Australia  865 93  772 10,8
Resten av Oceania  388 65  323 16,8
1  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Bare USA og Canada.

Standardtegn i tabeller