Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

4   Tre varianter av innvandringskategori, fødeland og statsborgerskap. 1. januar 2007
Landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandringsbakgrunn1 Innvandrerbefolkningen2 Førstegenerasjonsinnvandrerer3
I alt 4 681 134 4 681 134 4 681 134 4 681 134 4 681 134
Norge 4 016 385 4 265 816 4 339 304 4 276 025 4 442 829
           
Utlandet i alt  664 749  415 318  341 830  405 109  238 305
Vestlige land4  275 722  105 468 98 918  138 095  106 303
Ikke-vestlige land, statsløse og uoppgitt  389 027  309 850  242 912  267 014  130 882
           
Utvalgte grupperinger          
EØS  265 911  121 843  113 935  142 814  115 248
EU  224 092  121 402  113 620  142 378  112 983
EFTA 9 333 4 581 4 144 5 187 4 755
EØS utenfor Norden 94 614 40 381 37 660 48 992 37 402
           
Tidl. Jugoslavia 37 809 34 779 27 963 27 792 10 535
Tidl. Sovjetunionen 23 758 20 198 19 037 19 454 16 214
1  Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania.

Standardtegn i tabeller