Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

3   Tre varianter av innvandringskategori1, fødeland og statsborgerskap, etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2007
Landbakgrunn/fødeland/statsborgerskap/kjønn Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandringsbakgrunn2 Innvandrerbefolkningen3 Førstegenerasjonsinnvandrerer4
Begge kjønn          
I alt 4 681 134 4 681 134 4 681 134 4 681 134 4 681 134
Norge 4 016 385 4 265 816 4 339 304 4 276 025 4 442 829
           
Utlandet i alt  664 749  415 318  341 830  405 109  238 305
Norden  137 982 54 467 51 066 68 214 57 754
Vest-Europa 97 883 41 464 38 642 50 729 38 370
Øst-Europa 94 020 79 622 69 847 70 824 42 960
Afrika 63 779 51 598 39 496 42 099 24 619
Asia med Tyrkia  201 984  163 536  120 476  134 655 56 974
Nord-Amerika5 36 623 8 284 7 988 17 305 9 065
Sør- og Mellom-Amerika 29 244 15 094 13 093 19 436 6 329
Oseania 3 234 1 253 1 222 1 847 1 114
Statsløse - - - - 1 052
Uoppgitt - - - - 68
           
Menn          
I alt 2 325 788 2 325 788 2 325 788 2 325 788 2 325 788
Norge 1 991 847 2 119 018 2 156 667 2 125 833 2 206 161
           
Utlandet i alt  333 941  206 770  169 121  199 955  119 627
Norden 68 995 25 824 24 067 32 931 29 098
Vest-Europa 51 974 22 849 21 355 27 589 22 040
Øst-Europa 46 732 39 177 34 240 34 803 22 124
Afrika 34 093 27 796 21 592 22 969 12 973
Asia med Tyrkia 97 760 79 966 57 941 63 226 25 138
Nord-Amerika5 18 361 3 725 3 576 8 250 4 361
Sør- og Mellom-Amerika 14 299 6 718 5 653 9 163 2 547
Oseania 1 727  715  697 1 024  658
Statsløse - - - -  653
Uoppgitt - - - - 35
           
Kvinner          
I alt 2 355 346 2 355 346 2 355 346 2 355 346 2 355 346
Norge 2 024 538 2 146 798 2 182 637 2 150 192 2 236 668
           
Utlandet i alt  330 808  208 548  172 709  205 154  118 678
Norden 68 987 28 643 26 999 35 283 28 656
Vest-Europa 45 909 18 615 17 287 23 140 16 330
Øst-Europa 47 288 40 445 35 607 36 021 20 836
Afrika 29 686 23 802 17 904 19 130 11 646
Asia med Tyrkia  104 224 83 570 62 535 71 429 31 836
Nord-Amerika5 18 262 4 559 4 412 9 055 4 704
Sør- og Mellom-Amerika 14 945 8 376 7 440 10 273 3 782
Oseania 1 507  538  525  823  456
Statsløse - - - -  399
Uoppgitt - - - - 33
1  Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  Eget, mor eller far sitt fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
5  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller