Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

1   Folkemengde 1. januar 2006 og 2007 og endringene i 2006, etter innvandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall
Landbakgrunn Folkemengde 1. januar 2006 Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflyttinger Folketilvekst1 Folkemengde 1. januar 2007
Befolkningen, i alt 4 640 219 58 545 41 253 17 292 45 776 22 053 23 723 41 015 4 681 134
                   
Uten innvandringsbakgrunn 4 011 560 45 928 39 406 6 522 5 000 6 260 -1 260 5 262 4 016 385
                   
Med innvandringsbakgrunn i alt  628 659 12 617 1 847 10 770 40 776 15 793 24 983 35 753  664 749
Førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk bakgrunn  318 514 223 1 266 -1 243 37 677 12 949 24 728 23 485  341 830
Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre 68 185 5 689 50 5 639  396 1 093 -697 4 942 73 488
Utenlandsfødte med én norsk forelder 27 295 2 58 -56 1 283  465  818  762 28 092
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder  180 107 6 903  417 6 486  731 1 140 -409 6 077  186 152
Født i utlandet og har norskfødte foreldre3 34 558 - 56 -56  689  146  543  487 35 187
                   
Innvandrerbefolkningen4  386 699 5 712 1 316 4 396 38 073 14 042 24 031 28 427  415 318
                   
Utenfor innvandrerbefolkningen 4 253 520 52 833 39 937 12 896 7 703 8 011 -308 12 588 4 265 816
Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn5                  
I alt  386 699 5 712 1 316 4 396 38 073 14 042 24 031 28 427  415 318
Norden 53 551  270  394 -124 5 049 3 973 1 076  952 54 467
Øst-Europa 68 210 1 071  203  868 12 535 2 036 10 499 11 367 79 622
Vest-Europa 38 635  261  232 29 5 202 2 218 2 984 3 013 41 464
Asia med Tyrkia  155 264 2 652  255 2 397 9 018 3 184 5 834 8 231  163 536
Afrika 47 532 1 318 64 1 254 3 913 1 429 2 484 3 738 51 598
Sør- og Mellom-Amerika 14 293  108 30 78 1 168  452  716  794 15 094
Nord-Amerika 8 117 25  132 -107  879  593  286  179 8 284
Oseania 1 097 7 6 1  309  157  152  153 1 253
                   
Utvalgte grupper i innvandrerbefolkningen                  
Pakistan 27 675  444 76  368  691  458  233  601 28 278
Sverige 23 489  126  124 2 2 911 1 851 1 060 1 062 24 527
Irak 20 076  593 29  564 1 010  264  746 1 310 21 418
Somalia 18 015  704 20  684 1 321  473  848 1 532 19 656
Danmark 19 179 64  194 -130 1 263 1 218 45 -85 19 090
Polen 11 864  156 47  109 7 476  619 6 857 6 966 18 834
Vietnam 18 333  276 30  246  341  159  182  428 18 783
Bosnia-Hercegovina 14 822  206 61  145  202 89  113  258 15 667
Iran 14 362  152 12  140  383  230  153  293 14 662
Tyrkia 14 084  245 20  225  428  179  249  474 14 546
Tyskland 12 900  122 72 50 2 247  732 1 515 1 565 14 467
Sri Lanka 12 560  243 12  231  258  300 -42  189 12 757
Serbia6 12 905 33 20 13  425  134  291  304 12 500
Storbritannia 11 031 44 80 -36  889  517  372  336 11 349
Russland 10 351  208 15  193 1 098  303  795  988 11 338
1  Folketilveksten viser forskjellige tall hvis man tar differansen mellom 1.1.2007 og 1.1.2006, eller fødte - døde + innvandring - utvandring. Dette skyldes datatekniske forhold.
2  Disse er personer som i ettertid har blitt omregistrert, de skulle kun vært fødselsregistrert.
3  Utenlandsk-adopterte er med her
4  Sum av kategoriene 'Førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn' og 'Født i Norge av to utenlandsfødte foreldre'.
5  Endringer på variabelen landbakgrunn ble gjennomført pga. kvalitetsforbedring. Dette kan føre til et større avvik i folketilvekst for enkelte land .
6  Endring i landkoder, Serbia Montenegro er delt i Serbia (med Kosovo) og Montenegro.

Standardtegn i tabeller