Statistisk sentralbyrå

14   Førstegenerasjonsinnvandrere1, etter tid bosatt i Norge/første innvandringsår og landbakgrunn2. 1. januar 2006 (Korrigert 2. februar 2007)
Landbakgrunn/sex I alt Botid i år
25 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
    Første innflyttingsår
    1980- 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005
Begge kjønn, i alt  318 514 50 656 18 907 42 264 43 678 60 554  102 455
               
Norden i alt 50 287 16 252 3 674 4 524 4 837 10 053 10 947
Av dette              
Danmark 17 779 8 313 1 485 1 790 1 273 1 833 3 085
Sverige 22 472 5 032 1 322 1 919 2 497 5 944 5 758
               
Vest-Europa i alt 35 979 11 718 2 568 2 503 2 802 5 470 10 918
Av dette              
Frankrike 2 475  553  144  149  203  456  970
Nederland 4 283 1 244  281  300  403  665 1 390
Spania 1 405  437  104  135  125  211  393
Storbritannia 10 429 4 109  999  834  922 1 274 2 291
Tyskland 12 035 3 485  600  624  732 2 068 4 526
               
Øst-Europa i alt 59 500 3 862 1 531 4 066 15 977 11 783 22 281
Av dette              
Bosnia-Hercegovina 12 718  160 22  121 9 566 1 998  851
Kroatia 2 566  400 41  158  235 1 286  446
Litauen 1 903 15 2 7 44  211 1 624
Polen 10 938  956  994 1 445 1 073  846 5 624
Russland 9 813  101 39 96  786 2 309 6 482
Ukraina 1 389 22 9 9 92  254 1 003
               
Afrika i alt 36 768 2 303 1 259 4 531 4 305 8 131 16 239
Av dette              
Burundi  706 - - - 4 66  636
Eritrea 1 947  119  111  618  293  158  648
Etiopia 2 670 63 71  298  155  644 1 439
Ghana 1 256 21 54  288  207  263  423
Kongo  940 17 9 40 43  127  704
Liberia  877 5 4 7 6 8  847
Marokko 4 418  892  396  897  635  837  761
Somalia 13 712 20 25 1 128 1 929 3 911 6 699
               
Asia med Tyrkia  114 668 11 803 8 599 21 929 14 038 22 080 36 219
Av dette              
Afghanistan 5 956 2 5  223 98  809 4 819
Filippinene 7 556  626  761 1 487  781 1 210 2 691
India 4 722 1 306  729  746  434  570  937
Irak 16 494 22 38  631 1 741 7 493 6 569
Iran 12 148 96  225 4 487 1 782 2 686 2 872
Kina 4 478  409  251  806  621  561 1 830
Pakistan 15 482 4 769 1 936 2 742 1 503 1 930 2 602
Sri Lanka 8 067  156  363 2 823 1 744 1 612 1 369
Thailand 7 553  139  268  712  828 1 436 4 170
Tyrkia 9 337 1 562  740 2 098 1 179 1 646 2 112
Vietnam 12 245 1 700 2 610 3 420 2 410  760 1 345
               
Nord-Amerika3 i alt 7 834 3 055  512  562  672 1 023 2 010
Av dette              
USA 6 639 2 695  434  489  567  830 1 624
               
Sør- og Mellom-Amerika i alt 12 405 1 435  717 4 087  962 1 855 3 349
Av dette              
Brasil 1 486 93 62  140  117  256  818
Chile 5 696  660  346 3 390  338  383  579
Colombia  810 71 22  120 53  238  306
               
Oseania i alt 1 073  228 47 62 85  159  492
Av dette              
Australia  757  147 30 41 52  107  380
               
Menn i alt  155 757 23 774 9 829 23 063 20 511 29 335 49 245
Norden 23 544 6 054 1 850 2 282 2 224 5 167 5 967
Vest-Europa 19 643 5 245 1 560 1 415 1 639 3 344 6 440
Øst-Europa 27 090 1 988  735 1 908 7 530 4 635 10 294
Afrika 20 269 1 501  795 3 062 2 322 4 055 8 534
Asia med Tyrkia 55 670 7 085 4 288 11 986 6 051 10 794 15 466
Nord-Amerika3 3 474 1 122  231  245  333  524 1 019
Sør- og Mellom-Amerika 5 457  698  344 2 135  366  699 1 215
Oseania  610 81 26 30 46  117  310
               
Kvinner i alt  162 757 26 882 9 078 19 201 23 167 31 219 53 210
Norden 26 743 10 198 1 824 2 242 2 613 4 886 4 980
Vest-Europa 16 336 6 473 1 008 1 088 1 163 2 126 4 478
Øst-Europa 32 410 1 874  796 2 158 8 447 7 148 11 987
Afrika 16 499  802  464 1 469 1 983 4 076 7 705
Asia med Tyrkia 58 998 4 718 4 311 9 943 7 987 11 286 20 753
Nord-Amerika3 4 360 1 933  281  317  339  499  991
Sør- og Mellom-Amerika 6 948  737  373 1 952  596 1 156 2 134
Oseania  463  147 21 32 39 42  182
1  Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.
2  Hovedsakelig eget, eventuelt foreldrenes fødeland dersom begge er født i utlandet og dette er ulikt personens eget.
3  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller