Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

12   Innvandrerbefolkningen1, etter fem grupper av landbakgrunn2. Bydeler i Oslo. 1. januar 2006. Absolutte tall og prosent
Bydel Alle Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Norden Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Vest-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Øst-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Nord-Amerika3, Oseania Prosent av folkemengden i bydelen Folkemengden i alt
Hele Oslo  123 891 23,0 12 527 2,3 7 713 1,4 14 010 2,6 87 627 16,3 2 014 0,4  538 411
01 Gamle Oslo 11 956 32,7  951 2,6  476 1,3 1 162 3,2 9 247 25,3  120 0,3 36 557
02 Grünerløkka 10 230 26,3 1 130 2,9  538 1,4 1 140 2,9 7 266 18,7  156 0,4 38 946
03 Sagene 6 120 20,1  689 2,3  412 1,4  744 2,4 4 178 13,7 97 0,3 30 414
04 St. Hanshaugen 4 802 17,0 1 210 4,3  517 1,8  618 2,2 2 300 8,1  157 0,6 28 287
05 Frogner 7 686 16,7 2 084 4,5 1 410 3,1 1 096 2,4 2 682 5,8  414 0,9 46 047
06 Ullern 3 170 11,5  709 2,6  553 2,0  523 1,9 1 239 4,5  146 0,5 27 599
07 Vestre Aker 4 606 11,3 1 048 2,6  822 2,0  695 1,7 1 806 4,4  235 0,6 40 878
08 Nordre Aker 5 042 12,1  860 2,1  626 1,5  760 1,8 2 599 6,2  197 0,5 41 656
09 Bjerke 7 792 31,7  411 1,7  255 1,0  907 3,7 6 171 25,1 48 0,2 24 606
10 Grorud 8 562 34,2  323 1,3  173 0,7  780 3,1 7 258 29,0 28 0,1 25 032
11 Stovner 10 463 36,5  355 1,2  244 0,9  676 2,4 9 156 32,0 32 0,1 28 656
12 Alna 16 619 37,4  509 1,1  376 0,8 1 725 3,9 13 945 31,3 64 0,1 44 482
13 Østensjø 7 340 16,9  677 1,6  347 0,8 1 044 2,4 5 171 11,9  101 0,2 43 547
14 Nordstrand 4 708 10,7  854 1,9  519 1,2  736 1,7 2 470 5,6  129 0,3 43 824
15 Søndre Nordstrand 13 994 41,3  539 1,6  378 1,1 1 300 3,8 11 707 34,6 70 0,2 33 863
16 Sentrum  261 43,3 80 13,3 13 2,2 32 5,3  125 20,7 11 1,8  603
17 Marka  116 6,0 45 2,3 25 1,3 18 0,9 24 1,2 4 0,2 1 924
Uoppgitt, uten fast bosted  424 28,5 53 3,6 29 1,9 54 3,6  283 19,0 5 0,3 1 490
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget eventuelt mors eller fars sitt fødeland.
3  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller