Statistisk sentralbyrå

9   Innvandrerbefolkningen1, etter landbakgrunn2. Fylke. 1. januar 2006 (Rettet 14. mai 2007)
Fylke Folkemengde i alt Innvandrerbefolkningen
I alt Norden Vest-Europa Øst-Europa Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika3, 4 Sør- og Mellom-Amerika4 Oseania
I alt 4 640 219  386 699 53 551 38 635 68 210 47 532  155 264 8 117 14 293 1 097
01 Østfold  260 389 22 048 3 639 1 513 6 119 1 954 8 070  287  440 26
02 Akershus  501 125 48 364 9 030 5 553 7 875 3 648 19 352 1 200 1 564  142
03 Oslo  538 411  123 891 12 527 7 713 14 010 21 975 61 546 1 706 4 106  308
04 Hedmark  188 511 8 671 1 905  879 2 031  983 2 485  155  217 16
05 Oppland  183 204 8 262 1 414  994 2 117  890 2 507  144  174 22
06 Buskerud  245 225 22 731 3 355 2 076 4 239 1 701 10 241  314  758 47
07 Vestfold  222 104 15 073 2 548 1 736 3 457 1 100 5 444  355  373 60
08 Telemark  166 140 10 665 1 597 1 123 2 308 1 554 3 397  173  492 21
09 Aust-Agder  104 084 6 012 1 022  820 1 405  470 1 852  260  168 15
10 Vest-Agder  162 317 12 786 1 408 1 357 3 153  928 4 269  597 1 049 25
11 Rogaland  397 594 29 120 3 357 4 575 5 786 2 897 10 137 1 109 1 120  139
12 Hordaland  452 611 26 804 2 757 3 613 4 573 3 115 9 791  784 2 052  119
14 Sogn og Fjordane  106 650 4 517  606  812  941  439 1 307 86  316 10
15 Møre og Romsdal  244 978 9 593 1 261 1 424 2 175  904 3 291  192  317 29
16 Sør-Trøndelag  275 403 14 839 1 918 1 821 2 962 1 653 5 450  324  656 55
17 Nord-Trøndelag  128 694 3 848  693  427  728  694 1 169 73 55 9
18 Nordland  236 257 8 333 1 490  837 1 848 1 038 2 701  179  207 33
19 Troms  153 585 7 027 1 628 1 092 1 332 1 135 1 489  162  171 18
20 Finnmark Finnmárku 72 937 4 115 1 396  270 1 151  454  766 17 58 3
1  Personer med to utanlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.
3  USA og Canada.
4  Tallene er rettet 14. mai 2007.

Standardtegn i tabeller