Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

8   Folkemengde, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 1. januar 2006
Landbakgrunn I alt Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap Prosent med norsk statsborgerskap
I alt 4 640 219 4 417 942  222 277 95,2
Norge 4 253 520 4 237 804 15 716 99,6
         
Innvandrerbefolkningen i alt  386 699  180 138  206 561 46,6
Europa i alt  160 396 50 318  110 078 31,4
Danmark 19 179 4 644 14 535 24,2
Finland 6 434 1 130 5 304 17,6
Færøyene  733  253  480 34,5
Island 3 589  308 3 281 8,6
Sverige 23 489 3 310 20 179 14,1
Belgia  658  202  456 30,7
Bosnia-Hercegovina 14 822 9 930 4 892 67,0
Bulgaria 1 192  578  614 48,5
Estland  786  112  674 14,2
Frankrike 2 635  366 2 269 13,9
Hellas  584  226  358 38,7
Hviterussland  447 68  379 15,2
Irland  475 61  414 12,8
Italia 1 362  301 1 061 22,1
Kroatia 3 015 1 582 1 433 52,5
Latvia  786  124  662 15,8
Litauen 1 947 84 1 863 4,3
Makedonia 2 904 2 406  498 82,9
Nederland 4 823  776 4 047 16,1
Polen 11 864 4 903 6 961 41,3
Portugal  779  270  509 34,7
Romania 1 753  767  986 43,8
Russland 10 351 2 266 8 085 21,9
Serbia og Montenegro 12 905 7 621 5 284 59,1
Slovakia  606  105  501 17,3
Spania 1 506  347 1 159 23,0
Storbritannia 11 031 1 873 9 158 17,0
Sveits  981  163  818 16,6
Tsjekkia 1 021  582  439 57,0
Tyskland 12 900 2 907 9 993 22,5
Ukraina 1 449  276 1 173 19,0
Ungarn 1 699 1 242  457 73,1
Østerrike  813  249  564 30,6
Resten av Europe  878  286  592 32,6
         
Afrika i alt 47 532 23 185 24 347 48,8
Algerie 1 214  756  458 62,3
Burundi  751 22  729 2,9
Egypt  580  303  277 52,2
Eritrea 2 653 1 878  775 70,8
Etiopia 3 185 1 158 2 027 36,4
Gambia 1 220  825  395 67,6
Ghana 1 661  949  712 57,1
Kapp Verde  349  271 78 77,7
Kenya  992  517  475 52,1
Kongo 1 046  203  843 19,4
Liberia  932 19  913 2,0
Marokko 7 031 5 685 1 346 80,9
Nigeria  780  421  359 54,0
Rwanda  429 82  347 19,1
Sierra Leone  450  169  281 37,6
Somalia 18 015 7 348 10 667 40,8
Sudan  867  311  556 35,9
Sør-Afrika  571  272  299 47,6
Tanzania  584  169  415 28,9
Tunisia  861  554  307 64,3
Uganda  714  371  343 52,0
Resten av Africa 2 647  902 1 745 34,1
         
Asia med Tyrkia i alt  155 264 96 627 58 637 62,2
Afghanistan 6 539  604 5 935 9,2
Bangladesh  594  366  228 61,6
Burma  923 41  882 4,4
Filippinene 8 561 5 231 3 330 61,1
Hongkong  757  625  132 82,6
India 7 154 5 015 2 139 70,1
Indonesia  746  178  568 23,9
Irak 20 076 6 869 13 207 34,2
Iran 14 362 9 615 4 747 66,9
Israel  486  238  248 49,0
Japan  614  145  469 23,6
Kina 5 336 3 043 2 293 57,0
Libanon 2 024 1 648  376 81,4
Pakistan 27 675 21 321 6 354 77,0
Sri Lanka 12 560 9 848 2 712 78,4
Syria 1 460  935  525 64,0
Sør-Korea  570  204  366 35,8
Det palestinske området  937  352  585 37,6
Thailand 7 788 2 064 5 724 26,5
Tyrkia 14 084 10 406 3 678 73,9
Vietnam 18 333 16 587 1 746 90,5
Resten av Asia 3 685 1 292 2 393 35,1
         
Nord-Amerika2 i alt 8 117 2 182 5 935 26,9
USA 6 884 1 893 4 991 27,5
Canada 1 233  289  944 23,4
         
Sør- og Mellom-Amerika i alt 14 293 7 670 6 623 53,7
Chile 7 084 4 822 2 262 68,1
Brasil 1 535  334 1 201 21,8
Colombia  889  357  532 40,2
Peru  748  334  414 44,7
Cuba  552  153  399 27,7
Argentina  491  252  239 51,3
Mexico  485  163  322 33,6
Den dominikanske republikk  443  217  226  
Resten av Sør- og Mellom-Amerika 2 066 1 038 1 028 50,2
         
Oseania i alt 1 097  156  941 14,2
Australia  772 96  676 12,4
Resten av Oseania  325 60  265 18,5
1  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Bare USA og Canada.

Standardtegn i tabeller