Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

4   Tre varianter av innvandringskategori, fødeland og statsborgerskap. 1. januar 2006
Landbakgrunn/
fødeland/
statsborgarskap
Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandrings-
bakgrunn1
Innvandrer-
befolkningen2
Første-
generasjons-
innvandrerer3
I alt 4 640 219 4 640 219    4 640 219    4 640 219 4 640 219
Norge 4 011 560 4 253 520 4 321 705 4 259 852 4 417 942
           
Utlandet i alt  628 659  386 699  318 514  380 367  222 277
Europa med Tyrkia  326 959  174 480  155 103  184 700  129 974
Afrika 59 234 47 532 36 768 39 307 23 413
Asia uten Tyrkia  175 609  141 180  105 331  119 112 52 028
Nord- og Mellom-Amerika 41 173 10 682 10 206 20 110 10 182
Sør-Amerika 22 700 11 728 10 033 15 465 4 695
Oseania 2 984 1 097 1 073 1 673  976
Statsløse - - - -  941
Uoppgitt - - - - 68
           
Utlandet i alt  628 659  386 699  318 514  380 367  222 277
Norden  135 331 53 551 50 287 67 139 56 505
Vest-Europa 93 798 38 635 35 979 47 735 35 272
Øst-Europa 81 746 68 210 59 500 60 404 34 710
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia, statsløse og uoppgitt  278 658  217 089  163 841  186 415 85 910
Nord-Amerika4 og Oseania 39 126 9 214 8 907 18 674 9 880
           
Utlandet i alt  628 659  386 699  318 514  380 367  222 277
Vestlige land5  268 255  101 400 95 173  133 548  101 657
Ikke-vestlige land, statsløse og uoppgitt  360 404  285 299  223 341  246 819  120 620
           
Utvalgte grupperinger          
EØS  223 709 90 299 84 537  112 214 90 858
EU-25  242 889  104 872 97 880  125 808 97 674
EU-156  217 553 86 704 81 272  108 659 87 031
EU-107 25 336 18 168 16 608 17 149 10 643
EFTA 9 174 4 576 4 157 5 155 4 725
EØS utenfor Norden 90 642 37 596 35 033 46 064 34 350
           
Tidl. Jugoslavia 36 618 33 764 27 515 27 347 11 865
Tidl. Sovjetunionen 20 376 17 221 16 374 16 743 13 897
1  Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  USA og Canada.
5  Vest-Europa, og Nord-Amerika og Oseania.
6  EU-medlemmene før 1. mai 2004.
7  De nye EU-medlemmene fra 1. mai 2004.

Standardtegn i tabeller