Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

3   Tre varianter av innvandringskategori1, fødeland og statsborgerskap, etter landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2006
Landbakgrunn/
fødeland/
statsborgerskap/
kjønn
Folkemengde etter
Innvandringskategori Fødeland Statsborgerskap
Innvandrings-
bakgrunn2
Innvandrer-
befolkningen3
Første-
generasjons-
innvandrerer4
Begge kjønn          
I alt 4 640 219 4 640 219 4 640 219 4 640 219 4 640 219
Norge 4 011 560 4 253 520 4 321 705 4 259 852 4 417 942
           
Utlandet i alt  628 659  386 699  318 514  380 367  222 277
Norden  135 331 53 551 50 287 67 139 56 505
Vest-Europa 93 798 38 635 35 979 47 735 35 272
Øst-Europa 81 746 68 210 59 500 60 404 34 710
Afrika 59 234 47 532 36 768 39 307 23 413
Asia med Tyrkia  191 693  155 264  114 668  128 534 55 515
Nord-Amerika5 27 731 14 293 12 405 18 574 5 973
Sør- og Mellom-Amerika 36 142 8 117 7 834 17 001 8 904
Oseania 2 984 1 097 1 073 1 673  976
Statsløse - - - -  941
Uoppgitt - - - - 68
           
Menn          
I alt 2 301 981 2 301 981 2 301 981 2 301 981 2 301 981
Norge 1 987 926 2 111 302 2 146 224 2 116 044 2 192 416
           
Utlandet i alt  314 055  190 679  155 757  185 937  109 565
Norden 67 488 25 228 23 544 32 270 28 313
Vest-Europa 49 551 21 056 19 643 25 698 20 115
Øst-Europa 38 612 31 483 27 090 27 612 15 787
Afrika 31 852 25 780 20 269 21 625 12 404
Asia med Tyrkia 93 226 76 431 55 670 60 882 25 015
Nord-Amerika5 13 674 6 461 5 457 8 871 2 463
Sør- og Mellom-Amerika 18 070 3 615 3 474 8 059 4 268
Oseania 1 582  625  610  920  579
Statsløse - - - -  590
Uoppgitt - - - - 31
           
Kvinner          
I alt 2 338 238 2 338 238 2 338 238 2 338 238 2 338 238
Noreg 2 023 634 2 142 218 2 175 481 2 143 808 2 225 526
           
Utlandet i alt  314 604  196 020  162 757  194 430  112 712
Norden 67 843 28 323 26 743 34 869 28 192
Vest-Europa 44 247 17 579 16 336 22 037 15 157
Øst-Europa 43 134 36 727 32 410 32 792 18 923
Afrika 27 382 21 752 16 499 17 682 11 009
Asia med Tyrkia 98 467 78 833 58 998 67 652 30 500
Nord-Amerika5 14 057 7 832 6 948 9 703 3 510
Sør- og Mellom-Amerika 18 072 4 502 4 360 8 942 4 636
Oseania 1 402  472  463  753  397
Statsløse - - - -  351
Uoppgitt - - - - 37
1  Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, elles Norge.
4  Eget, mor eller far sitt fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
5  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller