Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

1   Folkemengde 1. januar 2005 og 2006 og endringene i 2005, etter innvandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall
Landbakgrunn Folkemengde 1. januar 2005 Fødte Døde Fødsels-
overskudd
Inn-
flyttinger
Ut-
flyttinger
Netto-
innflyttinger
Folke-
tilvekst1
Folkemengde
1. januar 2006
Befolkningen, i alt 4 606 363     56 756     41 232 15 524 40 148 21 709 18 439 33 963 4 640 219
                   
Uten innvandringsbakgrunn 4 007 543 44 994 39 499 5 495 5 328 6 143 -815 4 680 4 011 560
                   
Med innvandringsbakgrunn i alt  598 820 11 762 1 733 10 029 34 820 15 566 19 254 29 283  628 659
Førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk bakgrunn  301 045 216 1 202 -1 186 31 660 12 847 18 813 17 627  318 514
Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre 63 936 4 943 35 4 908  382 1 017 -635 4 273 68 185
Utenlandsfødte med én norsk forelder 26 468 5 42 -37 1 224  438  786  749 27 295
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder  173 741 6 798  409 6 389  760 1 129 -369 6 020  180 107
Født i utlandet og har norskfødte foreldre3 33 630 - 45 -45  794  135  659  614 34 558
                   
Innvandrerbefolkningen4  364 981 4 959 1 237 3 722 32 042 13 864 18 178 21 900  386 699
                   
Utenfor innvandrerbefolkningen 4 241 382 51 797 39 995 11 802 8 106 7 845  261 12 063 4 253 520
                   
Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn5                  
I alt  364 981 4 959 1 237 3 722 32 042 13 864 18 178 21 900  386 699
Norden 53 201  217  375 -158 4 584 4 040  544  386 53 551
Øst-Europa 61 342  814  239  575 7 940 1 713 6 227 6 802 68 210
Vest-Europa 36 960  220  191 29 4 123 2 335 1 788 1 817 38 635
Asia med Tyrkia  146 851 2 555  208 2 347 9 149 3 014 6 135 8 482  155 264
Afrika 43 794 1 082 57 1 025 4 142 1 493 2 649 3 674 47 532
Sør- og Mellom-Amerika 13 657 12 28 -16 1 078  446  632  616 14 293
Nord-Amerika 8 092 58  134 -76  822  649  173 97 8 117
Oseania 1 084 1 5 -4  204  174 30 26 1 097
                   
Utvalgte grupper i innvandrerbefolkningen                  
Pakistan 26 950  431 52  379  755  426  329  708 27 675
Sverige 22 859 88  148 -60 2 408 1 698  710  650 23 489
Danmark 19 197 47  178 -131 1 338 1 215  123 -8 19 179
Irak 18 369  572 16  556 1 480  308 1 172 1 728 20 076
Vietnam 17 864  268 35  233  355  125  230  463 18 333
Somalia 16 765  553 20  533 1 240  549  691 1 224 18 015
Bosnia-Hercegovina 14 641  154 63 91  208  118 90  181 14 822
Iran 13 983  193 15  178  420  224  196  374 14 362
Tyrkia 13 504  283 12  271  503  198  305  576 14 084
Serbia og Montenegro 12 455  263 16  247  565  128  437  684 12 905
Sri Lanka 12 288  270 16  254  329  310 19  273 12 560
Tyskland 11 879  109 83 26 1 695  667 1 028 1 054 12 900
Storbritannia 11 069 30 87 -57  777  735 42 -15 11 031
Russland 8 993  164 4  160 1 423  235 1 188 1 348 10 351
Polen 8 933 87 46 41 3 299  416 2 883 2 924 11 864
1  Folketilveksten viser forskjellige tall hvis man tar differansen mellom 1. januar 2005 og 1. januar 2004, eller fødte - døde + innvandring - utvandring. Dette skyldes datatekniske forhold.
2  Disse er personer som i ettertid har blitt omregistrert, de skulle kun vært fødselsregistrert.
3  Utenlandsk adopterte er med her.
4  Sum av kategoriene 'Førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn' og 'Født i Norge av to utenlandsfødte foreldre'.
5  Endringer på variabelen landbakgrunn ble gjennomført pga. kvalitetsforbedring. Dette kan føre til et større avvik i folketilvekst for enkelte land .

Standardtegn i tabeller