Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

16   Førstegenerasjonsinnvandrere1, etter tid bosatt i Norge/første innvandringsår og landbakgrunn2. 1. januar 2005
Landbakgrunn I alt Botid i år
Første innflyttingsår
-1979 1980- 1984 1985- 1989 1990- 1994 1995 - 1999 2000 - 2004
Begge kjønn              
Førstegenerasjonsinnvandrere i alt  301 045     48 241 17 971 39 607 43 598 53 857 97 771
               
Norden i alt 49 937 15 973 3 554 4 670 4 421 9 810 11 509
Danmark 17 796 8 212 1 448 1 855 1 329 1 689 3 263
Sverige 21 839 4 993 1 226 1 925 2 202 5 787 5 706
               
Vest-Europa i alt 34 400 11 514 2 509 2 695 2 532 5 103 10 047
Frankrike 2 384  543  143  157  188  407  946
Nederland 3 893 1 179  295  324  337  628 1 130
Spania 1 396  434 92  153  114  210  393
Storbritannia 10 452 4 036  999  923  851 1 295 2 348
Tyskland 11 092 3 448  568  662  672 1 785 3 957
               
Øst-Europa i alt 53 417 3 768 1 381 3 539 14 350 12 151 18 228
Bosnia-Hercegovina 12 693  154 11  113 8 298 3 130  987
Kroatia 2 528  363 43  146  244 1 055  677
Litauen 1 310 15 2 3 36  149 1 105
Polen 8 096  900  859 1 396 1 177  864 2 900
Russland 8 613 95 34 36  643 1 892 5 913
Ukraina 1 117 22 8 7 73  206  801
               
Afrika i alt 33 968 2 109 1 134 4 019 4 511 6 568 15 627
Eritrea 1 647  103 90  525  404  143  382
Etiopia 2 406 58 56  272  171  451 1 398
Ghana 1 184 19 36  265  223  242  399
Liberia  841 5 2 9 6 5  814
Marokko 4 325  808  403  815  705  751  843
Somalia 12 907 20 19  870 1 921 2 939 7 138
               
Asia med Tyrkia  108 651 10 265 8 175 20 068 15 945 17 606 36 592
Afghanistan 5 164 1 3  164  146  315 4 535
Filippinene 6 915  531  629 1 489  870 1 071 2 325
India 4 602 1 210  721  763  471  553  884
Irak 15 340 20 30  515 1 536 4 437 8 802
Iran 11 955 82 99 4 085 2 153 2 364 3 172
Kina 4 158  401  197  683  744  507 1 626
Pakistan 15 154 4 569 1 638 2 897 1 544 1 932 2 574
Sri Lanka 8 067  156  363 2 823 1 744 1 612 1 369
Thailand 6 591  101  250  585  832 1 195 3 628
Tyrkia 9 042 1 338  836 1 854 1 350 1 554 2 110
Vietnam 12 039  945 2 951 2 928 3 165  797 1 253
               
Nord-Amerika3 i alt 7 807 3 084  500  589  649  998 1 987
               
Sør- og Mellom-Amerika i alt 11 810 1 298  669 3 964 1 118 1 470 3 291
Brasil 1 277 89 48  127  122  204  687
Chile 5 630  586  308 3 327  485  345  579
Colombia  769 70 17  102 67  122  391
               
Oseania i alt 1 055  230 49 63 72  151  490
               
Menn              
Førstegenerasjonsinnvandrere i alt  147 032 22 505 9 346 22 030 20 812 25 150 47 189
Norden 23 239 5 910 1 782 2 389 2 037 4 939 6 182
Vest-Europa 18 687 5 122 1 476 1 569 1 462 3 121 5 937
Øst-Europa 23 507 1 973  652 1 715 6 816 4 996 7 355
Afrika 18 917 1 380  695 2 813 2 548 3 201 8 280
Asia med Tyrkia 53 355 6 289 4 163 11 140 7 176 7 709 16 878
Nord-Amerika3 3 445 1 120  231  257  317  522  998
Sør- og Mellom-Amerika 5 294  632  321 2 117  418  554 1 252
Oseania  588 79 26 30 38  108  307
               
Kvinner              
Førstegenerasjonsinnvandrere i alt  154 013 25 736 8 625 17 577 22 786 28 707 50 582
Norden 26 698 10 063 1 772 2 281 2 384 4 871 5 327
Vest-Europa 15 713 6 392 1 033 1 126 1 070 1 982 4 110
Øst-Europa 29 910 1 795  729 1 824 7 534 7 155 10 873
Afrika 15 051  729  439 1 206 1 963 3 367 7 347
Asia med Tyrkia 55 296 3 976 4 012 8 928 8 769 9 897 19 714
Nord-Amerika3 4 362 1 964  269  332  332  476  989
Sør- og Mellom-Amerika 6 516  666  348 1 847  700  916 2 039
Oseania  467  151 23 33 34 43  183
1  Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.
2  Hovedsakelig eget, eventuelt foreldrenes fødeland dersom begge er født i utlandet og dette er ulikt personens eget.
3  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller