Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

14   Innvandrerbefolkningen1, etter fem grupper av landbakgrunn2. Bydeler i Oslo.
1. januar 2005
Bydel Alle Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Norden Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Vest-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Øst-Europa Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengden i bydelen Bakgrunn i Nord-Amerika,
Oseania
Prosent av folkemengden i bydelen Folkemengden i alt
Hele Oslo  118 337 22,3      12 424 2,3 7 726 1,5     12 637 2,4      83 537 15,8 2 013 0,4  529 846
01 Gamle Oslo 11 690 33,0  930 2,6  472 1,3 1 105 3,1 9 076 25,6  107 0,3 35 431
02 Grünerløkka 9 892 26,2 1 090 2,9  559 1,5 1 031 2,7 7 052 18,7  160 0,4 37 774
03 Sagene 5 931 20,0  676 2,3  406 1,4  701 2,4 4 053 13,7 95 0,3 29 654
04 St. Hanshaugen 4 507 16,3 1 175 4,3  530 1,9  567 2,1 2 070 7,5  165 0,6 27 619
05 Frogner 7 383 16,2 2 072 4,5 1 407 3,1  983 2,2 2 521 5,5  400 0,9 45 640
06 Ullern 3 098 11,4  704 2,6  573 2,1  488 1,8 1 182 4,3  151 0,6 27 179
07 Vestre Aker 4 424 10,9 1 056 2,6  797 2,0  617 1,5 1 716 4,2  238 0,6 40 587
08 Nordre Aker 4 922 12,0  879 2,1  660 1,6  691 1,7 2 494 6,1  198 0,5 41 060
09 Bjerke 7 328 30,0  435 1,8  252 1,0  782 3,2 5 810 23,8 49 0,2 24 448
10 Grorud 8 097 32,7  315 1,3  166 0,7  695 2,8 6 895 27,9 26 0,1 24 729
11 Stovner 9 825 34,5  362 1,3  232 0,8  626 2,2 8 570 30,1 35 0,1 28 445
12 Alna 15 770 35,7  514 1,2  377 0,9 1 611 3,6 13 198 29,9 70 0,2 44 151
13 Østensjø 6 865 16,1  674 1,6  350 0,8  891 2,1 4 855 11,4 95 0,2 42 681
14 Nordstrand 4 475 10,3  842 1,9  505 1,2  648 1,5 2 344 5,4  136 0,3 43 297
15 Søndre Nordstrand 13 498 40,3  540 1,6  373 1,1 1 146 3,4 11 371 33,9 68 0,2 33 501
16 Sentrum  206 38,3 69 12,8 16 3,0 17 3,2 95 17,7 9 1,7  538
17 Marka 82 5,1 36 2,2 20 1,2 6 0,4 16 1,0 4 0,2 1 614
Uoppgitt, uten fast bosted  344 23,0 55 3,7 31 2,1 32 2,1  219 14,6 7 0,5 1 498
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland.

Standardtegn i tabeller