Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

12   Innvandrerbefolkningen1, etter landbakgrunn2 og fylke. 1. januar 2005
  Folkemengde i alt Innvandrerbefolkningen
  I alt Norden Vest-Europa Øst-Europa Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika3 Sør- og Mellom-Amerika Oseania
I alt 4 606 363     364 981     53 201     36 960     61 342     43 794  146 851 8 092 13 657 1 084
01 Østfold  258 542 20 407 3 619 1 492 5 541 1 623 7 404  288  410 30
02 Akershus  494 218 44 999 8 914 5 330 6 925 3 372 17 630 1 214 1 462  152
03 Oslo  529 846  118 337 12 424 7 726 12 637 20 565 59 039 1 703 3 933  310
04 Hedmark  188 376 8 190 1 860  814 1 848  934 2 386  149  184 15
05 Oppland  183 174 7 682 1 393  908 1 871  799 2 374  138  177 22
06 Buskerud  243 491 21 369 3 301 1 953 3 826 1 497 9 686  314  743 49
07 Vestfold  220 736 14 230 2 550 1 690 3 148  970 5 084  359  374 55
08 Telemark  166 289 10 175 1 652 1 077 2 168 1 429 3 192  169  468 20
09 Aust-Agder  103 596 5 671 1 001  764 1 318  427 1 731  265  150 15
10 Vest-Agder  161 276 12 222 1 419 1 300 3 017  807 4 036  603 1 015 25
11 Rogaland  393 104 27 290 3 310 4 347 5 044 2 730 9 608 1 079 1 032  140
12 Hordaland  448 343 24 881 2 737 3 424 3 804 2 782 9 234  782 2 013  105
14 Sogn og Fjordane  107 032 4 433  635  738  898  416 1 313  102  320 11
15 Møre og Romsdal  244 689 9 186 1 257 1 318 1 995  909 3 174  210  293 30
16 Sør-Trøndelag  272 567 13 792 1 884 1 657 2 568 1 528 5 177  310  622 46
17 Nord-Trøndelag  128 444 3 685  703  406  678  606 1 156 76 52 8
18 Nordland  236 825 7 904 1 488  783 1 772  980 2 503  172  183 23
19 Troms  152 741 6 492 1 627  988 1 178 1 024 1 353  139  166 17
20 Finnmark Finnmárku 73 074 4 036 1 427  245 1 106  396  771 20 60 11
1  Personer med to utenlandsfødte foreldre.
2  Eget, mors eller fars fødeland.
3  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller