Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

10   Folkemengde, etter sivilstand, innvandrerbefolkningens landbakgrunn1 og kjønn.
1. januar 2005
Landbakgrunn
Kjønn
I alt Sivilstand
Begge kjønn Menn Kvinner Ugift Gift Enke/ enkemann Skilt og separert Annen sivilstand2
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 4 606 363    2 284 070    2 322 293    1 211 061    1 051 920     844 209     840 568     50 579     214 972     176 158     213 381     2 063     1 452
Norge 4 241 382 2 104 300 2 137 082 1 123 992  978 044  769 512  756 181 48 912  206 457  160 331  195 097 1 553 1 303
Innvandrerbefolkningen i alt  364 981  179 770  185 211 87 069 73 876 74 697 84 387 1 667 8 515 15 827 18 284  510  149
                           
Europa i alt  151 503 72 497 79 006 32 203 28 661 31 536 36 460 1 047 5 135 7 528 8 673  183 77
Danmark 19 197 9 511 9 686 3 452 2 537 4 490 4 809  299 1 159 1 252 1 164 18 17
Finland 6 565 2 663 3 902 1 298 1 502  863 1 624 40  188  454  582 8 6
Færøyene  729  333  396  141  118  143  178 12 62 37 37 - 1
Island 3 723 1 817 1 906  993  972  626  655 10 57  185  220 3 2
Sverige 22 859 10 541 12 318 5 391 5 393 3 752 4 716  134  862 1 238 1 333 26 14
Belgia  634  294  340  125  112  120  166 12 20 35 41 2 1
Bulgaria 1 129  492  637  146  187  236  327 4 20  106  103 - -
Estland  658  176  482  116  163 51  247 1 14 7 56 1 2
Frankrike 2 532 1 421 1 111  695  408  576  516 11 57  134  129 5 1
Hellas  572  437  135  133 35  204 74 5 8 91 18 4 -
Hviterussland  403  109  294 61  103 41  157 - 6 5 28 2 -
Irland  463  234  229 92 44  112  141 1 20 29 24 - -
Kroatia 2 967 1 571 1 396  707  568  723  654 6 52  133  120 2 2
Italia 1 337  911  426  335  150  421  189 9 30  144 57 2 -
Latvia  718  194  524  119  246 61  222 2 12 9 44 3 -
Serbia og Montenegro 12 455 6 494 5 961 3 539 3 020 2 552 2 433 27  149  371  356 5 3
Nederland 4 416 2 350 2 066  870  768 1 196 1 040 27 94  251  163 6 1
Polen 8 933 3 711 5 222 1 574 1 506 1 785 2 586 45  239  292  890 15 1
Portugal  733  411  322  172  122  164  127 3 16 72 55 - 2
Romania 1 618  537 1 081  221  341  230  550 6 34 68  156 12 -
Litauen 1 345  425  920  228  459  178  392 1 10 16 59 2 -
Spania 1 501  863  638  323  222  364  297 16 29  151 89 9 1
Storbritannia 11 069 6 528 4 541 1 890  906 3 568 2 467 91  576  970  586 9 6
Russland 8 993 2 998 5 995 1 989 1 970  912 3 259 14  154 64  610 19 2
Sveits  946  448  498  135  123  248  285 7 33 55 56 3 1
Tyskland 11 879 5 726 6 153 2 447 2 158 2 577 2 746 86  491  604  748 12 10
Ukraina 1 165  292  873  185  265 91  493 1 28 9 87 6 -
Ungarn 1 673  872  801  208  179  475  401 30 65  156  153 3 3
Østerrike  790  406  384  105 87  230  198 12 41 59 58 - -
Bosnia-Hercegovina 14 641 7 274 7 367 3 471 3 075 3 387 3 366  108  522  307  404 1 -
Makedonia 2 549 1 383 1 166  629  499  637  553 7 30  109 84 1 -
Slovakia  523  259  264  104  114  135  118 3 8 16 24 1 -
Tsjekkia  970  430  540  141  154  209  245 13 39 64  101 3 1
Europa ellers  818 71 788 78 614 31 937 28 488 31 241 36 302 1 046 5 123 7 420 8 641  180 77
                           
Afrika i alt 43 794 23 924 19 870 12 850 10 626 8 334 6 516  103  486 2 604 2 238 33 4
Algerie 1 162  746  416  272  188  330  170 2 11  139 47 3 -
Burundi  517  262  255  184  166 72 73 3 8 3 8 - -
Egypt  536  370  166 90 62  201 83 6 7 71 13 2 1
Eritrea 2 310 1 196 1 114  711  644  371  321 4 17  110  132 - -
Etiopia 2 865 1 556 1 309  929  724  465  410 7 17  155  158 - -
Gambia 1 174  703  471  234  231  216  134 - 13  253 93 - -
Ghana 1 573  794  779  375  403  296  258 - 7  121  110 2 1
Kenya  925  422  503  246  210  136  200 2 10 36 83 2 -
Kongo  717  364  353  240  219  102  103 1 8 21 23 - -
Liberia  874  421  453  305  312  103  109 4 21 9 11 - -
Marokko 6 772 3 815 2 957 1 691 1 384 1 582 1 252 12 48  523  273 7 -
Nigeria  719  437  282  197  141  178  117 2 3 60 21 - -
Sierra Leone  425  233  192  147  118 54 42 2 11 30 21 - -
Somalia 16 765 9 092 7 673 5 565 4 496 2 878 2 065 41  195  608  917 - -
Sudan  800  457  343  278  195  143  118 2 11 34 19 - -
Sør-Afrika  565  273  292 97 67  143  154 1 29 30 42 2 -
Tanzania  549  254  295  122  115  106  133 1 6 22 41 3 -
Tunisia  802  560  242  130  102  260  116 3 1  160 23 7 -
Uganda  665  326  339  167  173  125  102 2 11 32 52 - 1
Afrika ellers 3 079 1 643 1 436  870  676  573  556 8 52  187  151 5 1
                           
Asia med Tyrkia i alt  146 851 72 873 73 978 37 850 31 096 30 242 35 295  347 1 956 4 265 5 606  169 25
Afghanistan 5 624 3 347 2 277 2 134 1 318 1 156  786 17  123 40 50 - -
Bangladesh  593  315  278  157  124  135  129 - 3 23 22 - -
Burma  548  319  229  177  108  134  109 3 7 5 5 - -
Det palestinske området  799  533  266  299  143  197  101 - 4 36 18 1 3
Filippinene 7 880 1 925 5 955 1 068 1 351  712 3 740 10  210  115  644 20 -
Hongkong  748  404  344  174  130  200  165 3 13 26 36 1 -
India 6 955 3 529 3 426 1 499 1 324 1 774 1 744 27  119  227  237 2 10
Indonesia  690  296  394  139  107  119  230 5 12 19 45 14 2
Irak 18 369 10 564 7 805 5 813 4 172 4 205 3 140 70  152  476  341 - 8
Iran 13 983 7 762 6 221 4 060 2 699 2 884 2 509 26  158  784  852 8 -
Israel  535  342  193  101 47  166  103 3 5 71 38 1 -
Japan  573  130  443 54 79 64  277 - 23 12 64 - -
Kina 4 968 2 218 2 750 1 006 1 048 1 046 1 426 20 89  136  187 10 -
Libanon 1 955 1 071  884  558  401  353  320 3 10  153  153 4 -
Pakistan 26 950 13 962 12 988 7 108 6 236 6 304 5 888 69  306  474  558 7 -
Sri Lanka 12 288 6 340 5 948 3 161 2 693 2 980 2 918 24  183  168  154 7 -
Syria 1 336  733  603  428  294  246  252 1 6 57 51 1 -
Sør-Korea  525  155  370 91  116 50  207 2 6 7 41 5 -
Thailand 6 803 1 047 5 756  861  999 91 3 863 -  117 31  769 64 -
Tyrkia 13 504 7 428 6 076 3 129 2 587 3 554 2 942 17  107  725  440 3 -
Vietnam 17 864 8 903 8 961 5 034 4 468 3 241 3 498 41  258  583  737 4 -
Asia ellers 3 361 1 550 1 811  799  652  631  948 6 45 97  164 17 2
                           
Nord-Amerika3 i alt 8 092 3 587 4 505  879  777 2 111 2 495  131  719  432  495 34 19
Canada 1 212  528  684  174  157  275  374 15 82 62 70 2 1
USA 6 880 3 059 3 821  705  620 1 836 2 121  116  637  370  425 32 18
                           
Sør-og Mellom-Amerika i alt 13 657 6 284 7 373 3 029 2 590 2 187 3 367 35  187  945 1 209 88 20
Argentina  470  198  272 73 63 90  136 2 28 30 45 3 -
Brasil 1 325  358  967  202  207  115  574 - 15 29  169 12 2
Chile 7 003 3 730 3 273 1 865 1 506 1 268 1 159 25 74  552  528 20 6
Colombia  843  349  494  198  187  118  236 - 11 28 55 5 5
Cuba  494  162  332 58 35 54  232 - 2 36 63 14 -
Den dominikanske republikk  409  145  264 97 96 31  103 1 3 16 62 - -
Mexico  459  163  296 58 51 73  196 - 12 25 37 7 -
Peru  673  279  394  122  123 98  200 1 8 53 60 5 3
Sør- og Mellom-Amerika ellers 1 981  900 1 081  356  322  340  531 6 34  176  190 22 4
                           
Oseania i alt 1 084  605  479  258  126  287  254 4 32 53 63 3 4
Australia  763  440  323  201 95  199  164 4 23 34 39 2 2
Oseania ellers  321  165  156 57 31 88 90 - 9 19 24 1 2
1  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Registrert partner, separert, skilt eller gjenlevende partnere.
3  USA og Canada.

Standardtegn i tabeller