Statistisk sentralbyrå

8   Folkemengde, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. 1. januar 2005
Landbakgrunn I alt Norsk statsborgerskap2 Utenlandsk statsborgerskap2 Prosent med norsk statsborgerskap
I alt 4 606 363 4 393 060  213 303 95,4
Norge 4 241 382 4 195 228 46 154 98,9
Innvandrerbefolkningen i alt  364 981  167 149  197 832 45,8
Europa i alt  151 503 47 110  104 393 31,1
Danmark 19 197 4 706 14 491 24,5
Finland 6 565 1 125 5 440 17,1
Færøyene  729  255  474 35,0
Island 3 723  310 3 413 8,3
Sverige 22 859 3 330 19 529 14,6
Belgia  634  199  435 31,4
Bosnia-Hercegovina 14 641 9 087 5 554 62,1
Bulgaria 1 129  532  597 47,1
Estland  658  105  553 16,0
Frankrike 2 532  370 2 162 14,6
Hellas  572  233  339 40,7
Hviterussland  403 54  349 13,4
Irland  463 63  400 13,6
Italia 1 337  304 1 033 22,7
Kroatia 2 967  996 1 971 33,6
Latvia  718  125  593 17,4
Litauen 1 345 60 1 285 4,5
Makedonia 2 549 2 071  478 81,2
Nederland 4 416  778 3 638 17,6
Polen 8 933 4 809 4 124 53,8
Portugal  733  272  461 37,1
Romania 1 618  710  908 43,9
Russland 8 993 1 729 7 264 19,2
Serbia og Montenegro 12 455 6 912 5 543 55,5
Slovakia  523  104  419 19,9
Spania 1 501  349 1 152 23,3
Storbritannia 11 069 1 896 9 173 17,1
Sveits  946  161  785 17,0
Tsjekkia  970  587  383 60,5
Tyskland 11 879 2 894 8 985 24,4
Ukraina 1 165  209  956 17,9
Ungarn 1 673 1 258  415 75,2
Østerrike  790  248  542 31,4
Resten av Europa  818  269  549 32,9
         
Afrika i alt 43 794 20 797 22 997 47,5
Algerie 1 162  694  468 59,7
Burundi  517 12  505 2,3
Egypt  536  282  254 52,6
Eritrea 2 310 1 798  512 77,8
Etiopia 2 865 1 021 1 844 35,6
Gambia 1 174  786  388 67,0
Ghana 1 573  896  677 57,0
Kenya  925  476  449 51,5
Kongo  717  188  529 26,2
Liberia  874 18  856 2,1
Marokko 6 772 5 310 1 462 78,4
Nigeria  719  400  319 55,6
Sierra Leone  425  158  267 37,2
Somalia 16 765 6 121 10 644 36,5
Sudan  800  238  562 29,8
Sør-Afrika  565  266  299 47,1
Tanzania  549  158  391 28,8
Tunisia  802  495  307 61,7
Uganda  665  348  317 52,3
Resten av Afrika 3 079 1 132 1 947 36,8
         
Asia med Tyrkia i alt  146 851 89 471 57 380 60,9
Afghanistan 5 624  525 5 099 9,3
Bangladesh  593  344  249 58,0
Burma  548 33  515 6,0
Det palestinske området  799  305  494 38,2
Filippinene 7 880 4 923 2 957 62,5
Hongkong  748  620  128 82,9
India 6 955 4 786 2 169 68,8
Indonesia  690  152  538 22,0
Irak 18 369 4 574 13 795 24,9
Iran 13 983 8 730 5 253 62,4
Israel  535  253  282 47,3
Japan  573  147  426 25,7
Kina 4 968 2 920 2 048 58,8
Libanon 1 955 1 505  450 77,0
Pakistan 26 950 20 322 6 628 75,4
Sri Lanka 12 288 9 408 2 880 76,6
Syria 1 336  811  525 60,7
Sør-Korea  525  193  332 36,8
Thailand 6 803 1 803 5 000 26,5
Tyrkia 13 504 9 807 3 697 72,6
Vietnam 17 864 16 166 1 698 90,5
Resten av Asia 3 361 1 144 2 217 34,0
         
Nord-Amerika i alt 8 092 2 249 5 843 27,8
Canada 1 212  293  919 24,2
USA 6 880 1 956 4 924 28,4
         
Sør-og Mellom-Amerika i alt 13 657 7 361 6 296 53,9
Chile 7 003 4 701 2 302 67,1
Brasil 1 325  314 1 011 23,7
Colombia  843  344  499 40,8
Peru  673  304  369 45,2
Cuba  494  116  378 23,5
Argentina  470  255  215 54,3
Mexico  459  146  313 31,8
Den dominikanske republikk  409  196  213 47,9
Resten av Sør- og Mellom-Amerika 1 981  985  996 49,7
         
Oseania i alt 1 084  161  923 14,9
Australia  763  100  663 13,1
Resen av Oceania  321 61  260 19,0
1  Eget, eventuelt mors eller fars fødeland for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Tallene er rettet 9. august 2005.

Standardtegn i tabeller