Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

4   Folkemengde, etter ulike grupperinger av tre varianter av landbakgrunn, fødeland og statsborgerskap. 1. januar 2005
Landbakgrunn/ fødeland/ statsborgerskap Folkemengde etter
Landbakgrunn - personer med innvandringsbakgrunn1 Landbakgrunn - innvandrerbefolkningen2 Landbakgrunn - førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn3 Fødeland Statsborgerskap
I alt 4 606 363 4 606 363 4 606 363 4 606 363 4 606 363
Norge 4 007 543 4 241 382 4 305 318      4 245 220 4 393 060
           
Utlandet i alt  598 820  364 981  301 045  361 143  213 303
Europa med Tyrkia  313 278  165 007  146 796  175 681  123 962
Afrika 54 784 43 794 33 968 36 442 21 998
Asia uten Tyrkia  165 594  133 347 99 609  112 731 50 829
Nord- og Mellom-Amerika 40 549 10 502 10 035 19 796 10 117
Sør-Amerika 21 715 11 247 9 582 14 855 4 450
Oseania 2 900 1 084 1 055 1 638  963
Statsløse - - - -  923
Uoppgitt - - - - 61
           
Utlandet i alt  598 820  364 981  301 045  361 143  213 303
Norden  133 123 53 201 49 937 66 516 55 769
Vest-Europa 90 813 36 960 34 400 45 785 33 477
Øst-Europa 73 986 61 342 53 417 54 256 31 192
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia, statsløse og uoppgitt  262 138  204 302  154 429  176 089 83 041
Nord-Amerika4 og Oseania 38 760 9 176 8 862 18 497 9 824
           
Utlandet i alt  598 820  364 981  301 045 4 606 363 4 606 363
Vestlige land5  262 696 99 337 93 199  130 798 99 070
Ikke-vestlige land, statsløse og uoppgitt  336 124  265 644  207 846  230 345  114 233
           
Utvalgte grupperinger          
EØS  218 608 88 308 82 638  109 685 88 351
EU-156  212 405 84 579 79 252  106 023 84 400
EU-107 21 227 14 357 12 915 13 428 6 905
EFTA 9 142 4 675 4 247 5 217 4 821
EØS utenfor Norden 87 734 35 953 33 482 44 156 32 579
           
Tidl. Jugoslavia 35 412 32 733 26 949 26 781 13 346
Tidl. Sovjetunionen 17 287 14 580 13 940 14 275 11 954
1  Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
4  USA og Canada.
5  Vest-Europa, og Nord-Amerika og Oseania.
6  EU-medlemmene før 1. mai 2004.
7  De nye EU-medlemmene fra 1. mai 2004.

Standardtegn i tabeller