Statistisk sentralbyrå

3   Folkemengde, etter tre varianter av landbakgrunn1, fødeland og statsborgerskap. 1. januar 2005 (Rettet 3. april 2006)
Landbakgrunn/fødeland/statsborgarskap Folkemengde etter
Landbakgrunn definert ut fra personer med innvandringsbakgrunn2 Landbakgrunn definert ut fra innvandrerbefolkningen3 Landbakgrunn definert ut fra førstegenerasjonsinnvandrerer4 Fødeland Statsborgerskap
Begge kjønn          
I alt 4 606 363 4 606 363 4 606 363 4 606 363 4 606 363
Norge 4 007 543 4 241 382 4 305 318 4 245 220 4 393 060
           
Utlandet i alt  598 820  364 981  301 045  361 143  213 303
Norden  133 123 53 201 49 937 66 516 55 769
Vest-Europa 90 813 36 960 34 400 45 785 33 477
Øst-Europa 73 986 61 342 53 417 54 256 31 192
Afrika 54 784 43 794 33 968 36 442 21 998
Asia med Tyrkia  180 950  146 851  108 651  121 855 54 353
Nord-Amerika5 35 860 8 092 7 807 16 859 8 861
Sør- og Mellom-Amerika 26 404 13 657 11 810 17 792 5 706
Oseania 2 900 1 084 1 055 1 638  963
Statsløse - - - -  923
Uoppgitt - - - - 61
           
Menn          
I alt 2 284 070 2 284 070 2 284 070 2 284 070 2 284 070
Norge 1 984 944 2 104 300 2 137 038 2 107 626 2 179 258
           
Utlandet i alt  299 126  179 770  147 032  176 444  104 812
Norden 66 255 24 913 23 239 31 817 27 843
Vest-Europa 47 905 20 076 18 687 24 559 19 081
Øst-Europa 34 168 27 508 23 507 23 985 13 336
Afrika 29 612 23 924 18 917 20 228 11 753
Asia med Tyrkia 88 566 72 873 53 355 58 347 24 970
Nord-Amerika5 17 940 3 587 3 445 7 999 4 230
Sør- og Mellom-Amerika 13 157 6 284 5 294 8 624 2 425
Oseania 1 523  605  588  885  563
Statsløse - - - -  583
Uoppgitt - - - - 28
           
Kvinner          
I alt 2 322 293 2 322 293 2 322 293 2 322 293 2 322 293
Noreg 2 022 599 2 137 082 2 168 280 2 137 594 2 213 802
           
Utlandet i alt  299 694  185 211  154 013  184 699  108 491
Norden 66 868 28 288 26 698 34 699 27 926
Vest-Europa 42 908 16 884 15 713 21 226 14 396
Øst-Europa 39 818 33 834 29 910 30 271 17 856
Afrika 25 172 19 870 15 051 16 214 10 245
Asia med Tyrkia 92 384 73 978 55 296 63 508 29 383
Nord-Amerika5 17 920 4 505 4 362 8 860 4 631
Sør- og Mellom-Amerika 13 247 7 373 6 516 9 168 3 281
Oseania 1 377  479  467  753  400
Statsløse - - - -  340
Uoppgitt - - - - 33
1  Generell definisjon: Eget, mors eller fars fødeland dersom det er utenlandsk, ellers Norge.
2  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for utenlandsfødte eller personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
3  Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, elles Norge.
4  Eget, mor eller far sitt fødeland for utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
5  USA og Canada

Standardtegn i tabeller