Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

2   Folkemengde 1. januar 2004 og 2005 og endringene i 2004, etter innvandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall
Landbakgrunn Folkemengde 1. januar 2004 Fødte Døde Fødsels-
overskudd
Innflyttinger Utflyttinger Netto-
innflyttinger
Folke-
tilvekst1
Folkemengde 1. januar 2005
Befolkningen, i alt 4 577 457   56 951   41 200   15 751 36 482 23 271 13 211    28 962 4 606 363
                   
Uten innvandringsbakgrunn 4 002 848 45 603 39 532 6 071 5 323 6 247 -924 5 147 4 007 543
                   
Med innvandringsbakgrunn i alt  574 609 11 348 1 668 9 680 31 159 17 024 14 135 23 815  598 820
Førstegenerasjonsinnvandrer uten norsk bakgrunn  289 104 13 1 202 -1 189 28 155 14 127 14 028 12 839  301 045
Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre 59 836 5 066 36 5 030  355 1 154 -799 4 231 63 936
Utenlandsfødte med én norsk forelder 25 729 2 61 -59 1 047  448  599  540 26 468
Norskfødte med én utenlandsfødt forelder  167 493 6 266  336 5 930  712 1 153 -441 5 489  173 741
Født i utlandet og har norskfødte foreldre2 32 447 1 33 -32  890  142  748  716 33 630
                   
Innvandrerbefolkningen3  348 940 5 079 1 238 3 841 28 510 15 281 13 229 17 070  364 981
                   
Utenfor innvandrerbefolkningen 4 228 517 51 872 39 962 11 910 7 972 7 990 -18 11 892 4 241 382
                   
Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn4                  
I alt  348 940 5 079 1 238 3 841 28 510 15 281 13 229 17 070  364 981
Norden 53 940  243  409 -166 4 495 4 817 -322 -488 53 201
Øst-Europa 56 339  744  177  567 6 163 1 673 4 490 5 057 61 342
Vest-Europa 35 906  233  220 13 3 592 2 353 1 239 1 252 36 960
Asia med Tyrkia  139 653 2 590  206 2 384 8 344 3 447 4 897 7 281  146 851
Afrika 40 488 1 153 56 1 097 3 918 1 686 2 232 3 329 43 794
Sør- og Mellom-Amerika 13 158 96 32 64 1 017  511  506  570 13 657
Nord-Amerika 8 426 15  129 -114  756  638  118 4 8 092
Oseania 1 030 5 9 -4  225  156 69 65 1 084
                   
Utvalgte grupper i innvandrerbefolkningen                  
Pakistan 26 286  477 48  429  746  505  241  670 26 950
Sverige 22 871  105  149 -44 2 169 1 975  194  150 22 859
Danmark 19 318 58  194 -136 1 418 1 350 68 -68 19 197
Vietnam 17 414  283 26  257  334  145  189  446 17 864
Irak 17 295  607 18  589 1 035  591  444 1 033 18 369
Somalia 15 586  579 19  560 1 264  682  582 1 142 16 765
Bosnia-Hercegovina 15 216  180 50  130  171  132 39  169 14 641
Iran 13 506  167 21  146  549  206  343  489 13 983
Tyrkia 12 971  222 12  210  547  234  313  523 13 504
Sri Lanka 11 918  296 14  282  387  302 85  367 12 288
Tyskland 11 232  102 87 15 1 378  687  691  706 11 879
Serbia og Montenegro 11 070  260 20  240  644  278  366  606 12 455
Storbritannia 10 945 45 64 -19  848  620  228  209 11 069
1  Folketilveksten viser forskjellige tall hvis man tar differansen mellom 1. januar 2005 og 1. januar 2004, eller fødte - døde + innvandring - utvandring. Dette skyldes datatekniske forhold.
2  Utenlandsk adopterte er med her.
3  Sum av kategoriene 'Førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn' og 'Født i Norge av to utenlandsfødte foreldre'.
4  Endringer på variabelen landbakgrunn ble gjennomført pga. kvalitetsforbedring. Dette kan føre til et større avvik i folketilvekst for enkelte land.

Standardtegn i tabeller