Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

16   Førstegenerasjonsinnvandrarar1, etter tid busett i Noreg/første innvandringsår og landbakgrunn2. 1. januar 2004
Landbakgrunn I alt Butid i år
21+ 20 19 18 17 16 15
Første innflyttingsår
-1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Førstegenerasjonsinnvandrarar i alt  289 104 60 858 3 743 3 685 4 506 5 656 10 884 10 233
                 
Europa i alt  133 253 36 880 1 514 1 506 1 714 2 052 2 710 2 474
Danmark 17 922 9 396  261  264  324  378  452  397
Finland 6 523 2 174  114  104 83  132  106 99
Færøyene  670  336 3 4 4 7 6 14
Island 3 564  856 49 61 95  105 90 55
Sverige 21 890 6 021  251  236  297  398  521  460
Belgia  562  242 12 7 7 12 9 12
Bosnia-Hercegovina 13 271  165 2 5 7 14 36 26
Bulgaria 1 042 63 16 12 9 20 39 39
Estland  567 36 - - 1 - 2 1
Frankrike 2 367  657 25 38 31 37 33 27
Hellas  540  138 19 18 16 26 15 14
Italia 1 247  471 13 24 13 22 22 10
Serbia og Montenegro 8 840  562 24 19 24 38  211  280
Kroatia 2 532  373 8 8 9 17 76 66
Latvia  623 48 - - - - 1 6
Litauen  909 17 - - - - - 2
Makedonia 1 715  352 13 13 15 34  135  204
Nederland 3 700 1 406 37 52 72 65 60 65
Polen 6 797 1 369  203  217  219  261  324  284
Portugal  651  237 14 7 15 17 19 23
Romania 1 370 88 18 12 7 7 22 15
Russland 7 189  116 13 7 5 6 6 8
Spania 1 402  515 18 15 30 31 48 23
Storbritannia 10 325 4 793  199  198  205  220  215  153
Sveits  867  426 16 21 21 7 17 9
Tsjekkia  829  457 17 7 15 7 14 7
Tyskland 10 515 3 923  115  124  148  147  162  107
Ukraina  935 29 1 2 2 1 - 1
Ungarn 1 302  845 28 10 15 10 16 23
Østerike  749  441 12 7 9 10 15 14
Europa elles 1 838  328 13 14 16 23 38 30
                 
Afrika i alt 31 575 2 874  231  241  364  458  976 1 120
Algerie  861  126 8 12 11 23 51 54
Egypt  447  126 4 9 9 3 11 11
Eritrea 1 566  150 19 26 38 58  128  147
Etiopia 2 264 88 13 15 26 28 49  107
Gambia  883  146 23 23 34 39 40 49
Ghana 1 172 33 11 12 22 25 83 78
Kenya  719  100 6 10 10 22 21 37
Kongo  526 23 6 1 - 3 24 7
Marokko 4 275 1 107 68 64 80  122  185  222
Nigeria  508 90 13 7 6 14 23 18
Somalia 12 166 25 10 5 8 15  205  242
Sudan  583 7 2 1 3 - 6 5
Sør-Afrika  537  208 5 5 22 10 8 9
Tanzania  477 48 3 5 7 9 8 12
Tunisia  618 71 7 8 23 31 40 41
Uganda  578  123 3 - 4 6 11 15
Afrika elles 3 395  403 30 38 61 50 83 66
                 
Asia i alt  103 776 15 185 1 771 1 703 2 083 2 594 5 759 4 983
Afghanistan 4 496 3 - 1 3 38 31 38
Bangladesh  391 42 7 8 7 15 38 30
Det palestinske området  605 25 2 1 2 9 9 5
Filippinene 6 461  894  132  145  232  272  349  343
Hongkong  608  201 6 15 18 40 41 50
India 4 547 1 633  182  149  130  143  180  164
Indonesia  570  117 4 10 3 9 10 14
Irak 14 856 31 11 9 11 22  153  171
Iran 11 634  124 10 50  141  290 1 537 1 381
Japan  554  243 7 9 6 5 10 2
Kina 4 034  509 61 47 64  104  132  132
Libanon 1 316 72 12 13 17 7  103  108
Pakistan 14 874 5 451  397  431  539  581  637  588
Sri Lanka 7 949  299 83  142  208  314 1 344  384
Syria  919 37 4 1 6 3 36 37
Sør-Korea  441 77 5 13 13 20 21 10
Thailand 5 718  238 59 55 56 95  118  144
Tyrkia 8 720 1 991  103  109  138  229  463  526
Vietnam 11 862 2 825  642  453  437  336  441  766
Asia elles 3 221  373 44 42 52 62  106 90
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 10 214 4 163  135  125  150  171  166  162
Canada 1 158  443 14 20 19 16 21 10
USA 6 958 3 402 94 84  104  117  107  104
Mellom-Amerika 2 098  318 27 21 27 38 38 48
                 
Sør-Amerika i alt 9 286 1 473 85  100  186  366 1 257 1 482
Brasil 1 139  120 8 16 21 24 33 24
Chile 5 594  800 54 61  128  278 1 144 1 393
Colombia  743 82 4 2 7 25 34 23
Peru  554 64 11 7 6 10 14 18
Sør-Amerika elles 1 256  407 8 14 24 29 32 24
                 
Oseania i alt 1 000  283 7 10 9 15 16 12
Australia  704  177 5 8 6 9 7 7
Oseania ellers  296  106 2 2 3 6 9 5
                 
Tid busett i Noreg i år
  14 13 12 11 10 9 8 7
  Første innflyttingsår
  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Førstegenerasjonsinnvandrarar i alt 8 816 7 476 7 376 8 454 12 115 8 805 8 029 7 585
                 
Europa i alt 2 090 2 003 2 258 3 562 8 112 5 675 4 677 4 003
Danmark  322  289  276  269  251  287  245  304
Finland 52 54 65 73 87  130  147  160
Færøyene 7 5 10 8 28 58 29 21
Island 40 51 42 53 54  176  179  226
Sverige  290  315  385  434  543  582  693  871
                 
Belgia 6 8 5 10 12 10 13 17
Bosnia-Hercegovina 34 26 46  863 5 548 2 540 1 404  781
Bulgaria 35 48 48 33 34 28 21 40
Estland 1 7 14 6 12 19 22 19
Frankrike 31 28 43 40 38 42 51 76
Hellas 8 20 5 10 7 14 15 17
Italia 16 10 16 13 14 21 38 33
Serbia og Montenegro  245  162  288  621  392  572  517  116
Kroatia 45 44  101 96 45 29 34 32
Latvia - 13 14 11 4 15 17 27
Litauen 1 4 4 9 9 10 14 22
Makedonia  158  119 95 89 26 21 56 21
Nederland 63 49 37 76 79  106  115  109
Polen  317  269  260  262  201  200  176  156
Portugal 23 12 13 7 13 11 19 15
Romania 39 62 47 31 70 59 66 54
Russland 12 65 73  119  175  225  220  301
Spania 23 17 19 17 26 38 36 43
Storbritannia  146  136  161  180  200  209  221  214
Sveits 17 8 8 9 19 18 21 13
Tsjekkia 19 8 10 15 9 11 11 6
Tyskland 97  115  107  139  141  177  191  208
Ukraina 2 3 13 18 19 19 25 23
Ungarn 17 19 7 12 6 6 15 25
Østerike 10 6 11 10 6 7 10 11
Europa elles 14 31 35 29 44 35 56 42
                 
Afrika i alt 1 203  923 1 183  938  899  666  747  808
Algerie 51 32 50 20 16 17 15 24
Egypt 5 8 13 9 7 3 10 17
Eritrea  165  136  145 39 48 38 27 20
Etiopia 66 53 59 32 17 11 42 54
Gambia 40 32 33 43 44 32 29 23
Ghana 63 47 52 59 49 28 26 37
Kenya 26 23 27 18 24 21 12 34
Kongo 6 5 11 16 6 2 9 5
Marokko  222  163  165  173  120 91 95  105
Nigeria 13 17 14 9 11 8 12 14
Somalia  425  301  478  411  457  324  332  320
Sudan 4 7 31 15 18 10 24 20
Sør-Afrika 5 1 4 8 7 10 8 7
Tanzania 6 8 7 8 6 5 15 12
Tunisia 42 26 15 18 16 12 15 10
Uganda 3 12 26 18 13 5 14 31
Afrika elles 61 52 53 42 40 49 62 75
                 
Asia i alt 4 844 4 099 3 579 3 602 2 751 2 094 2 234 2 319
Afghanistan 57 63 34 29 17 7 20 8
Bangladesh 18 14 2 10 28 4 3 9
Det palestinske området 4 32 89 9 10 12 7 12
Filippinene  298  237  161  178  157  142  154  152
Hongkong 51 44 24 23 5 8 10 11
India  159  122 88 92 95 77 91 90
Indonesia 6 3 2 10 7 9 8 7
Irak  150  130  247  572  404  192  343  378
Iran  766  582  574  431  335  260  208  254
Japan 9 8 8 8 6 4 7 16
Kina  257  195  193  167 77  117 76 83
Libanon  109  153  134 39 42 37 22 27
Pakistan  595  395  293  296  287  293  355  280
Sri Lanka  613  435  393  400  335  210  240  309
Syria 39 60 64 53 19 17 10 22
Sør-Korea 14 6 4 10 6 10 17 7
Thailand  181  189  102  195  171  188  180  224
Tyrkia  504  392  317  226  205  224  219  255
Vietnam  957  949  767  762  482  227  203  100
Asia elles 57 90 83 92 63 56 61 75
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt  160  140  156  194  200  215  208  285
Canada 12 14 13 11 31 39 24 47
USA 97 85  107  125  123  125  126  157
Mellom-Amerika 51 41 36 58 46 51 58 81
                 
Sør-Amerika i alt  504  302  183  145  135  136  141  141
Brasil 27 32 24 19 27 20 31 35
Chile  413  198  110 57 49 74 52 44
Colombia 13 25 15 11 8 9 14 19
Peru 23 22 21 30 28 18 19 14
Sør-Amerika elles 28 25 13 28 23 15 25 29
                 
Oseania i alt 15 9 17 13 18 19 22 29
Australia 12 8 13 9 13 9 15 18
Oseania ellers 3 1 4 4 5 10 7 11
                 
  Butid i år
  6 5 4 3 2 1 0
  Første innflyttingsår
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Førstegenerasjonsinnvandrarar i alt 9 995 12 833 16 923 16 702 16 937 23 936 23 557
               
Europa i alt 4 860 6 024 8 540 6 204 7 086 9 124 10 185
Danmark  362  441  406  551  655  760 1 032
Finland  311  386  366  363  387  542  588
Færøyene 41 22 14 15 5 19 14
Island  229  251  100  165  210  263  214
Sverige 1 405 1 758 1 345 1 148 1 061 1 232 1 644
Belgia 18 28 21 26 20 34 33
Bosnia-Hercegovina  328  263  408  270  191  189  125
Bulgaria 56 57 67 77 87  108  105
Estland 25 34 39 55 76  107 91
Frankrike 93  121  126  146  225  230  229
Hellas 22 34 22 39 19 31 31
Italia 38 62 58 71 73 89  120
Serbia og Montenegro  140  255 2 394  350  502  706  422
Kroatia 32  144  796  284  141 88 64
Latvia 36 32 39 68 68  105  119
Litauen 27 40 50 74  142  233  251
Makedonia 34 52 41 58 46 77 56
Nederland  138  151  145  170  218  216  271
Polen  169  178  195  172  294  542  529
Portugal 38 18 26 21 30 43 30
Romania 68 83 71 82  126  163  180
Russland  385  424  590  706  777 1 203 1 753
Spania 48 44 60 56 82  104  109
Storbritannia  294  339  354  385  487  543  473
Sveits 21 29 38 28 30 32 59
Tsjekkia 23 22 17 23 24 45 62
Tyskland  345  565  532  554  683  902 1 033
Ukraina 41 58 65 72  143  200  198
Ungarn 27 25 30 38 40 47 41
Østerrike 19 27 34 10 19 23 38
Europa elles 47 81 91  127  225  248  271
               
Afrika i alt 1 120 1 865 2 209 2 557 2 338 4 023 3 832
Algerie 37 53 54 39 50 48 70
Egypt 24 27 28 15 36 40 32
Eritrea 26 37 38 47 65 81 88
Etiopia 78  109  181  252  386  320  278
Gambia 37 27 41 35 36 50 27
Ghana 57 54 71 64 79  130 92
Kenya 25 40 49 44 39 70 61
Kongo 14 25 31 50 39  120  123
Marokko  149  209  210  202  187  196  140
Nigeria 18 22 38 22 31 54 54
Somalia  440  923 1 004 1 399  977 2 160 1 705
Sudan 29 32 81 49 57  125 57
Sør-Afrika 19 38 24 21 30 48 40
Tanzania 18 27 36 45 41 62 89
Tunisia 19 42 38 37 43 39 25
Uganda 26 28 26 25 28 92 69
Afrika elles  104  172  259  211  214  388  882
               
Asia i alt 3 411 4 313 5 512 7 004 6 512 9 372 8 052
Afghanistan 30 67  191  513  894 1 126 1 326
Bangladesh 12 15 7 23 29 40 30
Det palestinske området 5 14 16 36 37  141  128
Filippinene  224  291  267  323  394  518  598
Hongkong 6 11 5 4 7 7 21
India  117  131  140  130  180  219  235
Indonesia 13 26 31 32 53 58  138
Irak  685 1 053 1 997 3 419 1 163 2 683 1 032
Iran  591  672  658  536  813  704  717
Japan 12 13 23 13 40 46 59
Kina  112  111  141  169  216  408  663
Libanon 43 59 57 54 81 78 49
Pakistan  393  481  437  386  576  627  556
Sri Lanka  322  398  349  196  325  333  317
Syria 38 52 56 50 98  147 70
Sør-Korea 13 25 26 13 29 39 63
Thailand  213  253  346  432  544  886  849
Tyrkia  290  387  415  328  388  548  463
Vietnam  179  130  186  178  255  328  259
Asia elles  113  124  164  169  390  436  479
               
Nord- og Mellom-Amerika i alt 335 373 354 454 546 774 748
Canada 32 47 34 52 71 98 90
USA 188 213 189 219 318 447 427
Mellom-Amerika  115  113  131  183  157  229  231
               
Sør-Amerika i alt 240 219 261 427 386 521 596
Brasil 55 46 42 92 102 139 202
Chile 81 76 99 97 112 140 134
Colombia 36 18 39 134 69 69 87
Peru 29 25 33 36 25 48 53
Sør-Amerika elles 39 54 48 68 78  125  120
               
Oseania i alt 29 39 47 56 69 122 144
Australia 17 24 42 37 53 98 117
Oseania ellers 12 15 5 19 16 24 27
1  Personar fødd i utlandet med to utanlandsfødde foreldre.
2  Hovudsakleg eige fødeland, men foreldra sitt fødeland når dette er likt dei imellom men ulikt frå personen sitt fødeland.

Standardtegn i tabeller