Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

14   Innvandrarbefolkninga1, etter fem grupper av landbakgrunn2. Bydelar i Oslo. 1. januar 2004
Bydel Alle Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Norden Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Aust-Europa Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Vest-Europa unnateke Tyrkia Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia Prosent av folkemengda i bydelen Bakgrunn i Nord-Amerika, Oseania Prosent av folkemengda i bydelen Folkemengda i alt
Heile Oslo  113 942 21,8 12 596 2,4 11 548 2,2 7 608 1,5 80 157 15,4 2 033 0,4  521 886
01 Gamle Oslo 11 444 33,1  939 2,7  968 2,8  462 1,3 8 974 26,0  101 0,3 34 579
02 Grünerløkka 9 628 26,2 1 045 2,8  937 2,5  573 1,6 6 922 18,8  151 0,4 36 779
03 Sagene 5 842 20,3  694 2,4  653 2,3  373 1,3 4 021 14,0  101 0,4 28 816
04 St. Hanshaugen 4 406 16,5 1 230 4,6  500 1,9  524 2,0 1 988 7,4  164 0,6 26 728
05 Frogner 7 187 16,0 2 109 4,7  891 2,0 1 391 3,1 2 398 5,3  398 0,9 45 042
06 Ullern 3 090 11,5  703 2,6  443 1,6  577 2,1 1 204 4,5  163 0,6 26 977
07 Vestre Aker 4 398 10,9 1 139 2,8  558 1,4  824 2,0 1 629 4,0  248 0,6 40 424
08 Nordre Aker 4 575 11,4  901 2,2  602 1,5  613 1,5 2 273 5,6  186 0,5 40 235
09 Bjerke 6 889 28,4  441 1,8  629 2,6  243 1,0 5 528 22,8 48 0,2 24 256
10 Grorud 7 750 31,5  315 1,3  690 2,8  157 0,6 6 559 26,6 29 0,1 24 617
11 Stovner 9 195 32,7  362 1,3  600 2,1  234 0,8 7 964 28,3 35 0,1 28 109
12 Alna 14 958 34,3  521 1,2 1 505 3,5  376 0,9 12 484 28,6 72 0,2 43 612
13 Østensjø 6 764 15,9  652 1,5  861 2,0  346 0,8 4 803 11,3  102 0,2 42 484
14 Nordstrand 4 337 10,1  895 2,1  605 1,4  479 1,1 2 210 5,1  148 0,3 42 939
15 Søndre Nordstrand 12 953 39,1  537 1,6 1 061 3,2  371 1,1 10 916 33,0 68 0,2 33 088
16 Sentrum  194 39,2 48 9,7 13 2,6 17 3,4  108 21,8 8 1,6  495
17 Marka 72 4,5 27 1,7 11 0,7 17 1,1 13 0,8 4 0,3 1 596
Uoppgitt, utan fast bustad  260 23,4 38 3,4 21 1,9 31 2,8  163 14,7 7 0,6 1 110
1  Personar med to utanlandsfødde foreldre.
2  Eige, mor eller far sitt fødeland (ikkje Noreg).

Standardtegn i tabeller