Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

8   Folkemengd, etter norsk/utanlandsk statsborgarskap og innvandrarbefolkninga sin landbakgrunn1. 1. januar 2004
Landbakgrunn I alt Utanlandsk statsborgarskap Norsk statsborgarskap Prosent med norsk statsborgarskap
I alt 4 577 457  204 731 4 372 726 95,5
Noreg 4 228 517 15 455 4 213 062 99,6
Utlandet i alt  348 940  189 276  159 664 45,8
         
Europa i alt  146 185  100 605 45 580 31,2
Danmark 19 318 14 490 4 828 25,0
Finland 6 957 5 821 1 136 16,3
Færøyene  738  479  259 35,1
Island 3 921 3 604  317 8,1
Sverige 22 871 19 365 3 506 15,3
Belgia  615  414  201 32,7
Bosnia-Hercegovina 15 216 6 276 8 940 58,8
Bulgaria 1 095  582  513 46,8
Estland  596  493  103 17,3
Frankrike 2 510 2 133  377 15,0
Hellas  574  343  231 40,2
Italia 1 327 1 012  315 23,7
Kroatia 2 983 1 852 1 131 37,9
Latvia  657  550  107 16,3
Litauen  937  881 56 6,0
Makedonia 2 371  459 1 912 80,6
Nederland 4 202 3 429  773 18,4
Polen 7 590 2 926 4 664 61,4
Portugal  718  452  266 37,0
Romania 1 466  812  654 44,6
Russland 7 457 6 046 1 411 18,9
Serbia og Montenegro 11 070 5 460 5 610 50,7
Spania 1 503 1 142  361 24,0
Storbritannia 10 945 8 968 1 977 18,1
Sveits  951  784  167 17,6
Tsjekkia  938  334  604 64,4
Tyskland 11 232 8 263 2 969 26,4
Ukraina  977  806  171 17,5
Ungarn 1 670  390 1 280 76,6
Østerrike  785  532  253 32,2
Europa elles 1 995 1 466  529 26,5
         
Afrika i alt 40 488 21 086 19 402 47,9
Algerie 1 101  420  681 61,9
Egypt  507  236  271 53,5
Eritrea 2 191  438 1 753 80,0
Etiopia 2 659 1 732  927 34,9
Gambia 1 161  432  729 62,8
Ghana 1 540  710  830 53,9
Kenya  863  407  456 52,8
Kongo  608  442  166 27,3
Marokko 6 566 1 606 4 960 75,5
Nigeria  669  305  364 54,4
Somalia 15 586 9 946 5 640 36,2
Sudan  690  501  189 27,4
Sør-Afrika  568  297  271 47,7
Tanzania  554  416  138 24,9
Tunisia  775  310  465 60,0
Uganda  647  310  337 52,1
Afrika elles 3 803 2 578 1 225 32,2
         
Asia i alt  139 653 54 671 84 982 60,9
Afghanistan 4 851 4 362  489 10,1
Bangladesh  546  227  319 58,4
Det palestinske området  708  411  297 41,9
Filippinene 7 374 2 688 4 686 63,5
Hongkong  765  135  630 82,4
India 6 836 2 283 4 553 66,6
Indonesia  626  472  154 24,6
Irak 17 295 13 476 3 819 22,1
Iran 13 506 5 319 8 187 60,6
Japan  580  434  146 25,2
Kina 4 801 1 939 2 862 59,6
Libanon 1 860  435 1 425 76,6
Pakistan 26 286 6 791 19 495 74,2
Sri Lanka 11 918 2 922 8 996 75,5
Syria 1 255  544  711 56,7
Thailand 5 910 4 259 1 651 27,9
Tyrkia 12 971 3 684 9 287 71,6
Vietnam 17 414 1 687 15 727 90,3
Asia elles 4 151 2 603 1 548 37,3
         
Nord- og Mellom-Amerika i alt 10 687 7 297 3 390 31,7
Canada 1 203  872  331 27,5
USA 7 223 5 070 2 153 29,8
Nord- og Mellom-Amerika ellers 2 261 1 355  906 40,1
         
Sør-Amerika i alt 10 897 4 763 6 134 56,3
Brasil 1 180  893  287 24,3
Chile 6 931 2 356 4 575 66,0
Colombia  813  488  325 40,0
Peru  620  345  275 44,4
Sør-Amerika elles 1 353  681  672 49,7
         
Oseania i alt 1 030  854  176 17,1
Australia  727  619  108 14,9
Oseania ellers  303  235 68 22,4
1  Eige, mor eller far sitt fødeland (om utanlandsk) for personar med to utanlandsfødde foreldre, elles Noreg.

Standardtegn i tabeller