Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

6   Innvandrarbefolkninga1 og personar med annan innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori og aldersgrupper. 1. januar 2004
Alder Innvandrarbefolkninga Annan innvandringsbakgrunn Folkemengd i alt
I alt Førstegenerasjons-
innvandrarar utan norsk bakgrunn
Personar fødd i Noreg av to utenlandsfødde foreldre I alt Utanlandsfødde med ein norskfødd forelder Norskfødde med ein utanlandsfødd forelder Fødd i utlandet og har norskfødde foreldre2
Alle aldrar  348 940  289 104 59 836  225 669 25 729  167 493 32 447 4 577 457
                 
0 - 4 24 626 3 572 21 054 31 437 1 681 27 084 2 672  290 889
5 - 9 23 435 8 856 14 579 28 509 2 366 22 625 3 518  307 614
10 - 14 22 391 11 995 10 396 27 227 2 885 20 517 3 825  312 033
15 - 19 21 964 16 369 5 595 20 426 2 071 15 087 3 268  279 820
20 - 24 27 439 23 675 3 764 17 546 2 137 12 322 3 087  274 198
25 - 29 34 327 32 260 2 067 16 526 2 341 11 171 3 014  296 691
30 - 34 36 346 35 725  621 18 316 2 815 12 089 3 412  347 179
35 - 39 36 366 35 832  534 17 464 2 744 11 459 3 261  351 234
40 - 44 31 737 31 207  530 14 380 1 971 9 851 2 558  323 995
45 - 49 24 449 24 053  396 11 779 1 502 8 615 1 662  315 058
50 - 54 18 645 18 493  152 9 257 1 421 6 806 1 030  297 852
55 - 59 15 206 15 127 79 6 610 1 246 4 585  779  297 571
60 - 64 10 368 10 342 26 2 484  338 1 930  216  208 964
65 - 69 7 164 7 149 15 1 250 59 1 146 45  166 011
70 - 74 5 675 5 663 12  866 68  732 66  155 689
75 - 79 4 373 4 364 9  742 44  683 15  143 473
80+ 4 429 4 422 7  850 40  791 19  209 186
                 
0 - 9 48 061 12 428 35 633 59 946 4 047 49 709 6 190  598 503
10 - 19 44 355 28 364 15 991 47 653 4 956 35 604 7 093  591 853
20 - 29 61 766 55 935 5 831 34 072 4 478 23 493 6 101  570 889
30 - 39 72 712 71 557 1 155 35 780 5 559 23 548 6 673  698 413
40 - 49 56 186 55 260  926 26 159 3 473 18 466 4 220  639 053
50 - 59 33 851 33 620  231 15 867 2 667 11 391 1 809  595 423
60 - 69 17 532 17 491 41 3 734  397 3 076  261  374 975
70 - 79 10 048 10 027 21 1 608  112 1 415 81  299 162
80+ 4 429 4 422 7  850 40  791 19  209 186
                 
0 5 159  207 4 952 6 010  113 5 803 94 56 599
1 - 5 24 062 4 798 19 264 31 301 1 946 26 036 3 319  293 957
6 - 12 32 513 14 337 18 176 39 250 3 779 30 399 5 072  435 192
13 - 15 12 948 7 786 5 162 15 380 1 549 11 619 2 212  184 525
16 - 19 17 734 13 664 4 070 15 658 1 616 11 456 2 586  220 083
20 - 39  134 478  127 492 6 986 69 852 10 037 47 041 12 774 1 269 302
40 - 66  103 611  102 421 1 190 45 112 6 507 32 342 6 263 1 514 469
67 - 18 435 18 399 36 3 106  182 2 797  127  603 330
                 
0 - 15 74 682 27 128 47 554 91 941 7 387 73 857 10 697  970 273
16 - 24 45 173 37 339 7 834 33 204 3 753 23 778 5 673  494 281
25 - 39  107 039  103 817 3 222 52 306 7 900 34 719 9 687  995 104
40 - 54 74 831 73 753 1 078 35 416 4 894 25 272 5 250  936 905
55 - 69 32 738 32 618  120 10 344 1 643 7 661 1 040  672 546
70 - 14 477 14 449 28 2 458  152 2 206  100  508 348
1  Personar med to utanlandsfødde foreldre.
2  Kategorien inneholder også 'utanlandsadopterte'. For meir informasjon om adopterte syner vi til førre publiseringa av innvandrarbefolkninga med tal per 1.1.2002.

Standardtegn i tabeller