Statistisk sentralbyrå

Innvandrerbefolkningen

4   Folkemengd, etter ulike grupperinger av tre variantar av landbakgrunn, fødeland og statsborgarskap. 1. januar 2004
Landbakgrunn/ fødeland/ statsborgarskap Folkemengd etter
Landbakgrunn - personar med innvandringsbakgrunn1 Landbakgrunn - innvandrarbefolkninga2 Landbakgrunn - første generasjonsinnvandrar utan norsk bakgrunn3 fødeland statsborgarskap
I alt 4 577 457 4 577 457 4 577 457 4 577 457 4 577 457
Noreg 4 002 848 4 228 517 4 288 353 4 230 177 4 372 726
Utlandet i alt  574 609  348 940  289 104  347 280  204 731
           
Utvalgte grupper          
Norden  131 740 53 940 50 701 67 068 55 884
Vest-Europaunnateke Norden 88 268 35 906 33 445 44 448 32 188
Aust-Europa 68 254 56 339 49 107 49 885 28 223
Europa unnateke Tyrkia  288 262  146 185  133 253  161 401  116 295
Europa med Tyrkia  302 933  159 156  141 973  170 198  119 835
Afrika 50 973 40 488 31 575 33 973 20 145
Asia med Tyrkia  171 529  139 653  103 776  116 280 52 045
Asia uten Tyrkia  156 858  126 682 95 056  107 483 48 505
Nord- og Mellom-Amerika 40 217 10 687 10 214 19 714 10 121
Sør-Amerika 20 835 10 897 9 286 14 347 4 402
Nord-Amerika 35 810 8 426 8 116 16 928 8 911
Sør- og Mellom-Amerika 25 242 13 158 11 384 17 133 5 612
Nord-Amerika og Oseania 38 603 9 456 9 116 18 493 9 812
Oseania 2 793 1 030 1 000 1 565  901
Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Tyrkia, statslause, uoppgitt  247 744  193 299  146 735  167 386 78 624
Statslause - - - -  767
Uoppgitt - - - - 55
           
Vestlege land4  258 611 99 302 93 262  130 009 97 884
Ikkje-vestlege land, statslause og uoppgitt  315 998  249 638  195 842  217 271  106 025
           
EØS  214 737 87 973 82 431  108 909 87 175
EU-155  208 439 84 046 78 861  105 074 83 058
EU-106 19 890 13 109 11 678 12 162 5 601
EFTA 9 194 4 878 4 437 5 380 4 990
EØS utanfor Norden 85 232 34 895 32 521 42 827 31 288
           
Tidl. Jugoslavia 34 320 31 798 26 484 26 322 13 852
Tidl. Sovjetunionen 14 364 12 044 11 559 11 857 9 870
           
Nord-Afrika7 12 158 9 096 6 333 6 446 2 388
Vest-Afrika8 6 023 4 350 3 413 3 573 1 845
Aust-Afrika 4 030 2 830 2 475 2 967 1 708
Sørlige Afrika9 4 007 1 614 1 490 2 272  719
           
Sentral-Asia 1 039  945  884  872  650
Søraust-Asia 43 047 32 497 25 626 27 840 9 447
Sørlige-Asia 71 057 64 207 44 136 45 393 21 379
Vestlege-Asia 21 150 19 607 16 641 17 248 14 153
Aust-Asia 17 346 6 856 5 846 14 154 2 583
1  Eige, mor eller far sitt fødeland om det er utanlandsk, elles Noreg.
2  Eige, mor eller far sitt fødeland (om det er utanlandsk) for personar med to utanlandsfødde foreldre, elles Noreg.
3  Eige, mor eller far sitt fødeland for utanlandsfødde med to utanlandsfødte foreldre, elles Noreg.
4  Vest-Europa unnateke Tyrkia, og Nord-Amerika og Oseania.
5  EU-medlemmene før 1. mai 2004.
6  De nye EU-medlemmene fra 1. mai 2004.
7  Frå Marokko til Egypt.
8  Tsjad og vestover.
9  Frå Angola til Madagaskar og sørover.

Standardtegn i tabeller