Statistisk sentralbyrå

Innvandrere, arbeidsledighet

1 Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av februar 2010 og 2011
  Februar 2010 Februar 2011 Endring 2010 -2011
  I alt Menn Kvinner I alt[In tota]l Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Registrerte helt arbeidsledige i alt 78 762 52 430 26 332 77 372 48 773 28 599 -1 390 -3 657 2 267
                   
Befolkningen1 eksklusive bosatte innvandrere 56 848 38 071 18 777 53 809 34 056 19 753 -3 039 -4 015  976
                   
Bosatte innvandrere i alt 21 914 14 359 7 555 23 563 14 717 8 846 1 649  358 1 291
Norden 1 446 1 006  440 1 372  923  449 -74 -83 9
Vest-Europa ellers 1 480 1 095  385 1 370  990  380 -110 -105 -5
EU land i Øst-Europa 5 945 4 849 1 096 7 014 5 385 1 629 1 069  536  533
Øst-Europa ellers 2 249 1 238 1 011 2 267 1 144 1 123 18 -94  112
Nord-Amerika og Oseania  191  111 80  185  113 72 -6 2 -8
Asia2 6 645 3 516 3 129 7 225 3 632 3 593  580  116  464
Afrika 3 148 2 128 1 020 3 301 2 149 1 152  153 21  132
Sør- og Mellom-Amerika  810  416  394  829  381  448 19 -35 54
                   
                   
Registrerte helt arbeidsledige i alt 3,0 3,8 2,2 3,0 3,5 2,3 0,0 -0,3 0,1
                   
Befolkningen1 eksklusive bosatte innvandrere 2,5 3,2 1,7 2,3 2,8 1,8 -0,2 -0,4 0,1
                   
Bosattte innvandrere i alt 7,8 9,0 6,2 7,7 8,4 6,7 -0,1 -0,6 0,5
Norden 3,4 4,6 2,2 3,0 3,8 2,1 -0,4 -0,8 -0,1
Vest-Europa ellers 4,2 4,9 3,0 3,7 4,2 2,8 -0,5 -0,7 -0,2
EU land i Øst-Europa 10,7 12,9 6,1 10,2 11,5 7,4 -0,5 -1,4 1,3
Øst-Europa ellers 7,7 9,3 6,4 7,5 8,3 6,8 -0,2 -1,0 0,4
Nord-Amerika og Oseania 3,3 3,4 3,2 3,2 3,5 2,8 -0,1 0,1 -0,4
Asia2 8,4 8,6 8,2 8,8 8,6 9,0 0,4 0,0 0,8
Afrika 13,7 14,9 11,6 13,4 14,3 12,0 -0,3 -0,6 0,4
Sør- og Mellom-Amerika 7,8 8,7 7,1 7,8 7,7 7,8 0,0 -1,0 0,7
1  Inkl. ikke- bosatte; 1 826 (2010) og 1 932 (2011).
2  Tyrkia er inkludert.

Standardtegn i tabeller