Statistisk sentralbyrå


6   Arbeidstakere i alderen 16-74 år, etter l andbakgrunn og bostedsfylke . 4. kvartal 1999. Prosent
    Arbeidstakere som er førs tegenerasjonsinnvandrere
Fylke Arbeids takere
i alt
I alt Norden Vest-Europa
ellers
Øst-Europa Nord-Amerika
og Oseania
Asia1 Afrika Sør-Amerika og
Mellom-Amerika
Hele landet 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                   
Østfold. 5 5 5 6 4 7 3 4 3
Akershus 12 12 11 18 16 13 17 12 10
Oslo 12 33 11 25 21 23 23 43 54
Hedmark 4 2 4 3 2 3 1 2 1
Oppland 4 2 4 3 2 3 2 1 1
Buskerud 6 5 5 6 6 7 4 6 3
Vestfold 5 4 5 4 5 5 4 3 2
Telemark 4 3 4 3 3 3 2 2 2
Aust-Agder 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Vest-Agder 3 3 3 2 3 4 5 2 2
Rogaland 9 8 9 7 13 8 16 7 7
Hordaland 10 7 10 5 10 6 10 7 7
Sogn og Fjordane 2 1 2 1 2 1 1 1 1
Møre og Romsdal 5 2 5 2 2 4 3 3 1
Sør-Trøndelag 6 4 6 3 4 4 4 3 3
Nord-Trøndelag 3 1 3 1 1 1 1 1 0
Nordland 5 2 5 3 2 3 1 1 1
Troms 3 2 3 3 2 2 2 1 2
Finnmark 2 1 2 3 1 2 0 1 1
1  Tyrkia medregnet.

Standardtegn i tabeller