Statistisk sentralbyrå


5   Arbeidstakere i alderen 16-74 år som er førstegenerasjonsinnvandrere, etter alder, kjønn og landbakgrunn. Absolutte tall og i prosent av personer i alt. 4. kvartal 1989, 1998 og 1999
Landbakgrunn 1989 1998 1999 1989 1998 1999
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
      Absolutte tall Prosent
Arbeidstakere i alt 1 694 847 1 928 078 1 940 815 1 015 146 925 669 55,0 60,9 61,0 63,3 58,6
                     
Av dette innvandrere 57 970 97 660 100 213 54 336 45 877 44,6 50,9 53,1 57,5 48,8
                     
Europa1 i alt 34 672 54 458 55 184 27 981 27 203 50,7 55,5 58,5 61,5 55,6
Av dette                    
Danmark 9 254 9 061 8 651 4 187 4 464 55,8 56,6 57,2 58,2 56,3
Finland 2 047 3 266 3 157 1 169 1 988 53,7 61,2 63,4 58,1 67,0
Island 855 1 802 1 731 848 883 48,5 62,8 65,4 66,1 64,7
Sverige 5 926 12 247 12 123 5 618 6 505 55,0 63,8 68,8 70,4 67,4
Belgia 187 221 225 101 124 40,7 47,2 50,3 52,3 48,8
Bulgaria 93 269 308 178 130 32,9 44,4 50,4 51,9 48,5
Frankrike 601 918 964 601 363 37,5 49,3 54,5 61,4 45,9
Helles 208 247 262 225 37 51,2 54,2 58,7 61,8 45,1
Irland 164 224 220 113 107 45,8 54,0 54,7 54,9 54,6
Italia 421 539 523 393 130 49,4 51,5 52,5 55,6 44,8
Jugoslavia 1 105 2 900 3 117 1 955 1 162 40,9 50,2 51,8 56,6 45,4
Nederland 1 291 1 786 1 783 1 000 783 54,0 61,5 63,4 68,7 57,8
Polen 1 514 2 568 2 684 877 1 807 42,4 52,8 55,6 57,1 54,9
Portugal 241 331 329 195 134 51,2 57,0 57,7 59,3 55,6
Romania 95 402 426 167 259 39,1 53,5 56,9 62,8 53,6
Spania 507 648 652 421 231 49,7 55,3 57,3 60,5 52,4
Storbritannia 4 604 5 366 5 319 3 577 1 742 44,4 57,8 59,4 65,7 49,7
Sveits 333 412 425 230 195 51,5 54,8 58,9 67,6 51,0
Tyskland 3 078 3 948 4 107 2 129 1 978 53,1 55,2 59,0 67,5 51,9
Ungarn 646 587 564 332 232 50,7 49,0 49,0 49,9 47,8
Østerrike 363 382 372 229 143 56,4 56,4 57,9 67,8 47,0
Bosnia-Hercegovina 50 3 867 4 467 2 387 2 080 56,2 43,7 49,3 53,6 45,2
Europa ellers 1 089 2 467 2 775 1 049 1 726 48,6 42,3 48,0 49,4 47,1
                     
Afrika i alt 3 163 6 622 7 095 4 820 2 275 36,2 41,8 44,5 49,8 36,3
Av dette                    
Algerie 149 263 254 215 39 37,3 44,0 41,6 47,8 24,2
Etiopia 269 838 898 567 331 28,0 49,7 53,3 55,0 50,5
Egypt 107 115 124 107 17 40,2 38,6 42,9 49,8 23,0
Gambia 204 403 396 288 108 37,8 57,0 56,5 58,9 50,9
Ghana 237 520 502 310 192 35,7 56,1 61,0 64,9 55,7
Kenya 87 198 222 117 105 33,6 46,3 51,7 60,6 44,5
Marokko 883 1 422 1 424 1 038 386 43,4 43,4 43,2 49,2 32,6
Nigeria 127 187 201 143 58 47,9 55,8 61,1 62,7 57,4
Somalia 74 968 1 204 859 345 7,9 24,9 29,3 37,0 19,2
Sør-Afrika 153 173 185 103 82 45,0 44,6 48,7 56,0 41,8
Tunisia 138 192 205 190 15 42,1 43,0 45,2 49,7 20,8
Afrika ellers 735 1 343 1 480 883 597 42,0 46,7 52,1 55,2 48,2
                     
Asia 2) i alt 14 956 28 899 30 378 17 490 12 888 38,8 46,3 47,9 54,1 41,4
Av dette                    
Tyrkia 1 682 2 671 2 790 1 863 927 41,6 43,0 44,2 52,2 33,8
Bangladesh 115 146 141 95 46 29,6 50,2 50,0 57,2 39,7
Sri Lanka 1 912 3 922 3 950 2 585 1 365 47,4 63,2 63,2 74,1 49,4
Filippinene 1 467 2 462 2 651 648 2 003 53,4 57,1 61,3 70,2 58,9
Hong Kong 239 277 280 155 125 51,0 52,5 53,6 54,4 52,7
India 1 706 2 157 2 179 1 193 986 50,8 58,2 59,3 62,3 56,1
Irak 79 735 960 732 228 15,5 22,4 25,4 29,5 17,6
Iran 724 2 998 3 240 2 097 1 143 19,2 42,7 44,9 47,9 40,3
Israel 117 165 170 117 53 38,1 45,0 46,2 50,0 39,6
Japan 157 183 189 57 132 34,4 34,8 40,2 57,6 35,6
Kina 683 1 170 1 206 591 615 44,8 45,9 49,4 51,4 47,6
Libanon 123 332 350 243 107 26,8 36,3 37,7 43,8 28,7
Pakistan 3 224 4 666 4 718 3 361 1 357 37,5 40,5 40,4 53,6 25,1
Thailand 302 1 164 1 302 152 1 150 34,3 47,4 51,3 48,1 51,7
Vietnam 1 895 4 803 5 150 3 021 2 129 34,8 48,4 51,3 57,3 44,6
Asia ellers 531 1 048 1 102 580 522 34,9 39,9 42,1 47,1 37,6
                     
Amerika i alt 4 939 7 303 7 189 3 825 3 364 36,0 49,7 50,9 57,3 45,2
Av dette                    
Canada 320 424 384 201 183 35,8 46,2 44,5 53,6 37,6
USA 2 361 2 531 2 396 1 247 1 149 35,2 43,2 44,7 50,7 39,6
Argentina 119 139 141 73 68 45,8 46,5 48,3 55,3 42,5
Brasil 99 234 247 57 190 30,5 38,7 43,6 42,5 44,0
Chile 1 475 2 811 2 810 1 655 1 155 35,6 61,4 60,7 65,1 55,4
Amerika ellers 565 1 164 1 211 592 619 41,2 47,8 50,2 57,6 44,7
                     
Oseania i alt 240 378 367 220 147 36,9 51,3 52,4 64,0 41,3
Av dette                    
Australia 151 255 243 151 92 34,0 51,3 52,3 62,4 41,3
Oseania ellers 89 123 124 69 55 43,2 51,3 52,8 67,6 41,4
1  Unntatt Tyrkia.
2  Tyrkia medregnet.

Standardtegn i tabeller