Statistisk sentralbyrå


4   Arbeidstakere i alderen 16-74 år, etter landbakgrunn og utvalgte næringer. 4. kvartal 1999. Prosent
Nr. Næring Arbeidstakere
i alt
Arbeidstakere som er førstegenerasjonsinnvandrere
I alt Norden Vest-Europa ellers Øst-Europa Nord-Amerika og Oseania Asia1 Afrika Sør-Amerika og Mellom-Amerika
0-9 I alt medregnet uoppgitt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Av dette                  
01-05 JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE. 2 1 1 1 1 1 1 0 0
                   
11 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS 1 2 1 5 0 7 0 1 1
                   
10,12-37 INDUSTRI OG BERGVERKSDRIFT 15 15 12 14 19 10 17 13 17
Av dette                  
15-16 Nærings- og nytelsesmiddelindustri 3 4 3 2 4 1 6 4 4
                   
27-28 Metall- og metallvareindustri 2 2 1 1 2 1 2 1 3
                   
34-35 Transportmiddelindustri 2 2 2 2 2 2 2 2 4
                   
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET. 6 4 6 3 4 2 2 2 3
                   
50-55 VAREHANDEL, HOTELL- OG RESTAURANTV. 19 21 18 17 20 13 28 20 19
Av dette                  
51 Agentur og engroshandel 5 4 5 5 4 5 4 3 2
                   
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 8 6 6 4 7 3 6 4 4
                   
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 0 10 5 6 8 4 16 13 11
                   
60-64 TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON 8 6 6 5 5 5 8 9 5
                   
65-67 FINANSIELL TJENESTEYTING 2 1 1 1 1 2 1 0 1
                   
70-74 FORR. TJENESTEYTING, EIENDOMSDRIFT 9 13 10 15 12 18 12 17 16
Av dette                  
74 Annen forretn. tjenesteyting 5 5 6 9 5 10 3 4 4
                   
74.7 Rengjøringsvirksomhet 1 4 1 1 5 1 7 11 9
                   
75-99 OFF. FORV. OG ANNEN TJENESTEYTING 37 37 43 39 37 41 31 37 38
Av dette                  
                   
75 Offentlig adm., forsvar og sosial fors. 8 5 5 4 5 4 5 6 5
                   
80 Undervisning 8 8 8 13 9 18 6 6 7
                   
85 Helse- og sosialtjenester 17 20 26 17 18 14 18 22 22
                   
92 Kulturell tjenesteyting og sport 1 2 2 2 2 3 1 1 1
                   
UOPPGITT 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1  Tyrkia medregnet.

Standardtegn i tabeller