Statistisk sentralbyrå


3   Arbeidstakere i alderen 16-74 år, etter landbakgrunn og bostedsfylke. I prosent av personer i alt 16-74 år. 4. kvartal 1999
Fylke Arbeidstaker i alt Arbeidstakere som er førstegenerasjonsinnvandrere
I alt Norden Vest-Europa
ellers
Øst-Europa Nord-Amerika
og
Oseania
Asia1 Afrika Sør-Amerika og
Mellom-Amerika
Hele landet 61,0 53,1 63,3 58,7 50,9 45,5 47,9 44,5 55,8
                   
Østfold 59,1 47,6 56,2 54,5 43,0 40,2 40,4 43,8 56,1
Akershus 67,1 61,4 68,9 62,2 59,7 55,3 56,0 54,6 61,7
Oslo 62,5 51,3 66,3 54,9 51,1 46,6 47,2 44,3 57,2
Hedmark 56,5 49,8 57,3 56,8 45,4 40,7 43,3 29,6 61,5
Oppland 57,6 52,5 61,1 62,8 49,2 47,7 44,0 30,8 55,0
Buskerud 63,0 56,1 63,1 63,9 55,6 48,8 50,3 50,0 58,7
Vestfold 59,8 50,7 55,7 58,2 51,5 41,8 42,9 42,2 55,0
Telemark 58,7 48,4 58,4 54,6 48,8 34,2 43,7 27,4 48,7
Aust-Agder 57,6 49,0 53,9 54,3 50,2 38,8 42,7 40,9 43,3
Vest-Agder 58,6 47,1 55,4 56,7 46,3 32,3 43,7 33,2 48,9
Rogaland 63,9 54,8 66,1 59,3 55,0 43,4 49,1 47,8 54,3
Hordaland 62,9 53,8 62,9 62,8 45,3 47,3 49,6 46,9 56,9
Sogn og Fjordane 60,8 61,5 68,6 65,4 55,1 45,7 57,8 51,4 69,3
Møre og Romsdal 59,4 55,4 57,4 55,3 57,9 46,2 55,8 46,0 45,2
Sør-Trøndelag 60,4 48,9 63,4 59,0 46,7 51,4 38,8 39,8 46,4
Nord-Trøndelag 57,5 49,2 59,2 58,3 44,7 38,6 40,3 25,3 33,3
Nordland 56,1 52,0 60,6 57,7 46,2 37,0 44,5 50,3 53,2
Troms 58,7 55,8 62,7 59,6 49,1 53,4 51,3 43,3 57,3
Finnmark 55,9 61,3 65,1 61,4 55,8 30,0 59,8 51,9 63,6
                   
1  Tyrkia medregnet.

Standardtegn i tabeller