Statistisk sentralbyrå


2   Arbeidstakere, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge, kjønn og alder. I prosent av personer i alt 16-74 år. 4. kvartal 1999
År
Antall år bosatt
Alder
Arbeidstakere
i alt
Arbeidstakere som er førstegenerasjonsinnvandrere
I alt Norden Vest-Europa ellers Øst-Europa Nord-Amerika
og Oseania
Asia1 Afrika Sør-Amerika og
Mellom-Amerika
Menn 63,5   57,5 63,6 64,8 54,4 52,5 54,1 49,8 61,9
                   
16-24 år 48,1 44,3 59,1 37,4 41,5 19,1 46,0 37,1 39,5
25-54 år 76,8 63,6 72,2 70,4 64,3 64,3 58,4 53,5 69,5
55-74 år 38,4 37,3 38,8 51,0 29,0 29,1 28,5 29,7 42,0
                   
Bosatt under 4 år   54,6 70,5 59,7 42,3 49,8 40,5 43,7 56,9
                   
16-24 år   43,1 67,2 38,1 31,5 17,6 41,0 27,1 37,0
25-54 år   59,2 72,1 63,1 55,2 57,5 41,8 50,0 63,3
55-74 år   22,9 48,5 29,8 7,1 23,5 7,2 12,9 37,5
                   
Bosatt 4-6 år   59,2 70,1 67,7 56,9 55,7 53,6 52,0 56,8
                   
16-24 år   44,9 42,3 46,9 45,8 10,0 49,5 38,2 40,0
25-54 år   65,9 72,8 69,8 67,4 62,7 57,0 58,9 62,9
55-74 år   25,6 56,3 44,2 19,0 11,5 16,2 27,3 40,0
                   
Bosatt 7 år og mer   57,9 59,5 66,3 55,9 53,2 56,2 51,2 62,9
                   
16-24 år   44,8 46,8 34,0 40,8 27,9 46,9 44,8 40,0
25-54 år   64,5 72,1 74,0 64,2 69,0 60,9 53,8 70,7
55-74 år   39,1 37,8 52,1 37,6 30,1 30,1 30,7 42,1
                   
Kvinner 58,8 48,8 63,1 51,2 48,0 39,5 41,4 36,3 50,0
                   
16-24 år 48,4 40,5 65,6 34,8 38,2 13,7 36,9 32,6 36,2
25-54 år 72,4 54,8 72,8 61,0 56,4 50,4 44,8 38,6 55,5
55-74 år 32,8 30,6 39,3 35,5 17,6 22,6 16,9 18,3 31,6
                   
Bosatt under 4 år   41,7 71,9 46,2 34,5 28,5 24,8 24,5 33,7
                   
16-24 år   37,2 70,9 32,4 30,6 14,0 22,2 21,0 25,5
25-54 år   45,6 72,7 50,6 42,5 33,9 27,4 27,1 36,5
55-74 år   11,1 60,0 15,9 3,4 3,0 3,1 2,0 23,1
                   
Bosatt 4-6 år   48,0 70,1 53,0 49,8 45,4 37,3 30,3 45,1
                   
16-24 år   40,2 60,7 34,8 42,3 16,7 35,1 33,5 30,9
25-54 år   52,8 71,8 56,1 58,8 48,9 39,0 30,6 48,6
55-74 år   11,4 50,8 28,3 7,1 23,8 8,4 2,9 28,6
                   
Bosatt 7 år og mer   51,2 59,0 52,2 53,6 42,3 46,4 44,4 53,7
                   
16-24 år   43,9 48,3 39,4 40,8 11,5 44,8 47,5 40,0
25-54 år   58,3 73,0 65,1 60,6 57,5 49,7 46,1 60,1
55-74 år   33,2 38,8 35,9 30,6 23,2 19,4 23,4 31,9
1  Tyrkia medregnet.

Standardtegn i tabeller