Statistisk sentralbyrå


1   Arbeidstaker, etter landbakgrunn, antall år bosatt i Norge og alder. I prosent av personer i alt 16-74 år. 4. kvartal 1989, 1998 og 1999
År
Antall år bosatt
Alder
Arbeidstakere
i alt
Arbeidstakere som er førstegenerasjonsinnvandrere
I alt Norden Vest-Europa ellers Øst-Europa Nord-Amerika
og Oseania
Asia1 Afrika Sør-Amerika
og Mellom-Amerika
1 989 55,2  44,6 54,8 47,9 44,2 35,4 38,8 36,2 37,0
                   
16-24 år 44,0 30,1 43,1 27,0 27,1 9,8 30,2 24,7 25,0
25-54 år 70,3 49,8 62,0 53,0 50,2 44,0 42,8 39,3 40,0
55-74 år 31,8 34,5 39,5 33,6 31,9 30,2 23,6 37,6 30,0
                   
Bosatt under 4 år   31,1 49,0 33,5 25,6 23,5 26,7 23,3 29,0
                   
16-24 år   25,8 45,1 26,6 21,8 6,4 23,2 18,4 22,0
25-54 år   33,8 51,1 35,4 27,0 32,2 29,3 25,4 31,0
55-74 år   14,5 32,5 18,3 20,5 18,2 5,6 11,1 16,0
                   
Bosatt 4-6 år   45,2 54,3 39,6 51,9 29,2 44,0 50,3 41,0
                   
16-24 år   34,7 38,9 17,6 26,8 5,1 38,2 43,7 25,0
25-54 år   48,5 57,2 41,7 56,6 35,3 47,5 51,9 46,0
55-74 år   22,7 36,6 26,7 24,4 11,7 17,1 20,0 15,0
                   
Bosatt 7 år og mer   52,8 56,8 53,9 54,0 41,2 50,3 50,6 49,0
                   
16-24 år   38,7 39,4 31,6 42,0 24,7 40,5 42,4 32,0
25-54 år   60,4 67,1 61,8 64,9 52,9 53,9 52,8 54,0
55-74 år   36,1 39,7 34,3 32,6 31,2 32,7 41,1 36,0
                   
                   
1 998,0 60,9 50,9 60,4 56,1 46,9 44,4 46,3 41,8 55,0
                   
16-24 år 47,9 38,4 54,7 30,9 33,5 17,5 37,5 30,9 34,0
25-54 år 74,4 57,2 69,1 63,4 55,8 55,8 50,5 45,3 62,0
55-74 år 34,3 32,8 38,2 41,8 22,3 24,3 22,4 24,3 34,0
                   
Bosatt under 4 år   40,7 60,2 45,5 29,7 36,7 25,8 25,7 37,0
                   
16-24 år   34,0 56,7 29,2 24,1 15,7 23,0 16,7 23,0
25-54 år   45,2 62,1 49,8 38,8 43,9 28,4 30,1 43,0
55-74 år   12,7 46,3 19,3 3,6 15,0 4,1 3,7 15,0
                   
Bosatt 4-6 år   50,9 71,2 60,5 51,3 51,3 41,3 40,4 47,0
                   
16-24 år   37,3 45,4 32,8 38,7 16,2 36,5 35,0 27,0
25-54 år   56,5 74,3 63,4 59,4 56,4 44,6 43,2 53,0
55-74 år   - 52,5 39,4 14,6 7,9 7,5 - 23,0
                   
Bosatt 7 år og mer   54,9 59,2 59,5 54,1 47,2 52,0 49,1 59,0
                   
16-24 år   44,0 48,2 35,2 41,3 27,2 45,1 46,3 39,0
25-54 år   61,9 72,4 69,8 62,0 63,5 56,0 51,4 66,0
55-74 år   35,6 37,6 42,7 34,2 25,2 25,9 27,9 35,0
                   
                   
1 999,0 61,0 53,1 63,3 58,7 50,9 45,5 47,9 44,5 55,0
                   
16-24 år 48,0 42,3 62,9 36,0 39,8 16,1 41,2 35,0 37,0
25-54 år 74,1 59,3 72,5 66,6 59,9 57,0 51,8 47,9 62,0
55-74 år 35,5 33,7 39,1 42,6 23,3 25,3 23,2 25,3 36,0
                   
Bosatt under 4 år   47,9 71,2 54,7 37,2 39,7 31,3 34,3 43,0
                   
16-24 år   39,5 69,5 34,9 30,9 15,6 29,2 23,8 30,0
25-54 år   52,4 72,4 58,7 46,7 46,7 33,7 39,4 47,0
55-74 år   16,4 52,7 25,3 4,7 15,5 4,5 6,1 28,0
                   
Bosatt 4-6 år   53,1 70,1 62,0 53,1 50,8 43,3 40,6 49,0
                   
16-24 år   42,5 54,7 39,8 44,1 13,2 41,0 36,2 35,0
25-54 år   58,7 72,2 64,7 62,6 56,1 45,4 43,3 53,0
55-74 år   18,2 54,4 38,2 12,6 17,0 11,7 8,7 33,0
                   
Bosatt 7 år og mer   54,7 59,2 59,5 54,7 46,9 51,8 48,9 58,0
                   
16-24 år   44,4 47,5 36,6 40,8 18,9 45,9 45,9 40,0
25-54 år   61,6 72,6 70,1 62,4 62,5 55,8 51,3 65,0
55-74 år   36,0 38,4 43,1 34,5 26,0 25,4 28,2 37,0
1  Tyrkia medregnet.

Standardtegn i tabeller