Statistisk sentralbyrå


4   Gjennomsnittleg bruttoinntekt for folketrygdpensjonistar, etter pensjonsstatus og ulike kjennemerker. Gjennomsnitt for alle i faste priser (1998-kroner) og talet på pensjonistar. 1993 og 1998
  Alderspensjonistar Uførepensjonistar Attlevandepensjonistar
  1993 1998 1993 1998 1993 1998
Gjennomsnittleg bruttoinntekt            
Folketrygdpensjonistar 122 177 139 598 123 478 141 560 196 656 221 089
Menn 157 961 178 631 146 401 163 774 206 611 233 032
Kvinner 97 874 112 860 105 532 124 968 196 129 220 091
             
Alder            
17- 29 år 0 0 108 750 116 658 169 313 178 035
30 -59 år 0 0 121 068 141 810 213 657 237 485
60 -66 år 0 0 127 659 143 413 176 540 198 349
67 -74 år 135 220 155 331 128 367 143 401 150 958 199 107
75 -79 år 117 914 137 042 0 0 0 0
80 -89 år 104 098 121 067 0 0 0 0
90 år og over 95 862 107 431 0 0 0 0
             
Ekteskapeleg status            
Ugift 117 386 132 418 114 220 127 908 189 447 221 486
Gift 126 918 146 156 124 773 145 017 175 846 199 616
Enke/enkemann 116 352 131 638 142 379 159 501 196 958 221 147
Skild/separert 128 347 145 808 121 663 141 792 194 390 225 264
             
Pensjonistgruppe            
Minstepensjonist 78 235 88 801 70 140 86 458 138 733 173 710
Pensjonistar med større            
pensjon enn minstepensjon 155 618 173 652 139 869 158 380 206 015 232 722
             
Tenestepensjon o.l            
Pensjonistar utan tenestepensjon o.l 85 789 95 741 104 044 118 621 160 364 185 513
Pensjonistar med tenestepensjon o.l 155 433 171 160 158 869 176 822 225 541 248 590
             
Tal på pensjonistar            
Folketrygdpensjonistar 610 352 612 040 229 155 252 968 32 949 28 569
Menn 246 877 248 816 100 621 108 161 1 658 2 202
Kvinner 363 475 363 224 128 534 144 807 31 291 26 367
             
Alder            
17- 29 år 0 0 6 686 8 238 184 140
30 -59 år 0 0 126 350 154 831 18 039 16 669
60 -66 år 0 0 94 731 88 812 14 514 11 594
67 -74 år 295 578 267 561 1 388 1 087 212 166
75 -79 år 145 557 156 812 0 0 0 0
80 -89 år 147 957 163 412 0 0 0 0
90 år og over 21 260 24 255 0 0 0 0
             
Ekteskapeleg status            
Ugift 60 320 51 677 45 486 54 188 40 241
Gift 300 761 301 270 125 802 132 791 359 250
Enke/enkemann 222 968 226 791 17 528 14 992 31 756 27 195
Skild/separert 26 303 32 302 40 339 50 997 794 883
             
Pensjonistgruppe            
Minstepensjonist 263 753 245 631 53 870 59 158 4 583 5 632
Pensjonistar med større            
pensjon enn minstepensjon 346 599 366 409 175 285 193 810 28 366 22 937
             
Tenestepensjon o.l            
Pensjonistar utan tenestepensjon o.l 291 445 256 129 147 929 153 263 14 602 12 456
Pensjonistar med tenestepensjon o.l 318 907 355 911 81 226 99 705 18 347 16 113
Kilde: Statistisk sentralbyrås sjølvmeldingsstatistikk 1998.

Standardtegn i tabeller