Statistisk sentralbyrå

2 Andel personer med vedvarende lavinntekt, etter ulike kjennemerker
  OECD-definisjon (50 prosent) EU-definisjon (60 prosent)
  2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010
Kvinner og menn (uten studenter1 )                    
Kvinner 2,8 2,9 3,1 3,1 3,1 9,1 9,2 9,3 9,2 8,9
Menn 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 6,8 6,9 7,1 7,1 7,0
                     
Barnefamilier                    
Personer i enslig forsørgerhusholdning 6,3 6,9 7,6 7,7 7,7 13,1 14,2 15,3 15,8 15,9
med 1 barn 3,1 3,4 3,6 3,6 3,6 8,6 9,5 10,3 10,3 10,1
med 2 barn 5,0 5,6 6,3 6,5 6,4 11,8 12,9 14,1 14,8 15,1
med 3 eller flere barn 16,9 18,2 20,6 21,0 21,1 26,7 28,6 30,7 32,1 32,8
                     
Personer i husholdningstypen par med barn, yngste barn 0-6 år 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 6,3 6,5 6,6 6,6 6,7
Personer i husholdningstypen par med barn, yngste barn 0-17 år 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2
Personer i husholdningstypen par med barn, yngste barn 0-17 år, med 1 barn 1,6 1,6 1,8 1,9 1,9 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1
Personer i husholdningstypen par med barn, yngste barn 0-17 år, med 2 barn 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 3,0 2,9 3,0 3,2 3,2
Personer i husholdningstypen par med barn, yngste barn 0-17 år, med 3 eller flere barn 6,3 6,5 6,8 6,7 6,6 8,7 8,8 8,9 8,9 8,9
herav med 4 eller flere barn 16,0 17,0 17,6 17,7 17,5 19,8 20,8 21,0 21,3 21,4
herav med 5 eller flere barn 34,3 36,8 37,5 37,0 36,2 38,9 40,8 41,4 40,8 40,6
                     
Alle barn                    
Alle barn 0-17 år 4,4 4,7 5,0 5,0 4,9 7,0 7,3 7,6 7,7 7,7
                     
Unge aleneboende (uten studenter)1                    
Personer under 35 år som har vært aleneboende i alle årene i treårsperioden 9,3 9,6 9,8 10,2 10,2 21,9 22,3 22,6 23,3 23,7
                     
Innvandrerbefolkningen                    
Innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre 16,7 16,7 16,8 16,3 15,6 26,6 26,7 26,5 26,0 25,2
herav kvinner 16,0 16,3 16,5 16,1 15,5 25,6 26,0 26,1 25,6 24,8
herav menn 17,3 17,2 17,1 16,6 15,8 27,7 27,5 26,9 26,5 25,6
Innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og Oseania utenom Australia og New Zealand 20,3 20,2 20,0 19,2 18,2 32,0 31,8 31,2 30,3 29,1
herav kvinner 19,6 19,7 19,7 18,9 17,9 30,6 30,8 30,4 29,6 28,4
herav menn 21,1 20,7 20,4 19,4 18,4 33,4 32,8 31,9 31,0 29,7
Innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia og Latin-Amerika 22,6 22,7 22,7 21,7 20,6 34,7 34,7 34,2 33,1 31,8
herav kvinner 21,9 22,2 22,2 21,3 20,2 33,2 33,5 33,2 32,2 30,8
herav menn 23,2 23,2 23,1 22,1 20,9 36,2 35,9 35,1 34,0 32,8
                     
Folketrygdpensjonister                    
Alderspensjonister (i hele treårsperioden) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 18,4 17,8 17,1 15,8 13,9
Uførepensjonister (i hele treårsperioden) 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 7,3 8,0 8,6 8,3 7,6
                     
Alle personer uten studenter 1 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 7,9 8,1 8,2 8,1 7,9
Alle personer 3,8 3,9 4,1 4,1 4,2 9,3 9,4 9,5 9,5 9,3
1  Personer som er aleneboende siste året i treårsperioden og som mottar studielån
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller