Statistisk sentralbyrå

Innovasjoner i norsk næringsliv

4   Antall foretak med innovasjon og andel av omsetningen basert på nye eller vesentlige endrede produkter, etter næring og sysselsettingsgruppe. 2003
Næring (SN2002) og sysselsettingsgruppe Populasjon Utvalg Enheter med nye eller vesentlig forbedrede produkter Enheter med nye eller vesentlig forbedrede produkter Enheter med 1- 4 prosent av omsetningen basert på nye produkter Enheter med 5- 9 prosent av omsetningen basert på nye produkter Enheter med 10- 19 prosent av omsetningen basert på nye produkter Enheter med 20- 49 prosent av omsetningen basert på nye produkter Enheter med 50 prosent og mer av omsetningen basert på nye produkter
  Antall Prosent
05-74 NÆRINGSLIVET TOTALT 11 727     4 434 2 415 21,2 2,6 3,3 5,1 6,5 3,8
10-19 sysselsatte 6 140 1 538 1 042 17,4 1,5 2,0 4,1 6,0 3,9
20-49 sysselsatte 3 548 1 051  758 22,2 2,5 4,2 5,1 6,6 3,9
50-99 sysselsatte 1 052  861  283 27,7 5,5 4,7 7,6 6,7 3,1
100-199 sysselsatte  522  519  152 30,3 4,4 5,9 8,8 8,0 3,1
Over 200 sysselsatte  465  465  180 38,7 9,2 7,5 8,6 10,1 4,1
                   
10, 13-37 SUM INDUSTRI OG BERGVERK 3 789 1 967 1 174 32,2 4,1 5,2 7,4 11,3 4,1
10-19 sysselsatte 1 696  598  404 24,8 2,7 3,1 5,4 9,3 4,4
20-49 sysselsatte 1 209  485  388 33,4 3,9 5,6 6,8 13,6 3,5
50-99 sysselsatte  453  453  178 40,0 6,2 7,3 10,4 12,4 3,8
100-199 sysselsatte  233  233 92 42,1 6,0 6,9 13,3 10,7 5,2
Over 200 sysselsatte  198  198  111 56,1 11,1 13,1 15,2 13,6 5,1
                   
51-74 SUM TJENESTEYTING 4 858 1 735  971 20,4 1,9 2,7 4,6 5,4 5,8
10-19 sysselsatte 2 666  652  475 18,1 1,1 1,6 3,4 6,0 6,1
20-49 sysselsatte 1 400  386  310 22,8 1,9 4,3 5,7 4,1 6,7
50-99 sysselsatte  386  292 85 23,3 5,2 2,8 8,0 3,4 3,9
100-199 sysselsatte  206  205 52 25,2 1,9 6,8 6,8 7,8 1,9
Over 200 sysselsatte  200  200 49 24,5 6,0 2,5 4,0 7,5 4,5
                   
05, 11, 40-41, 45 ANDRE NÆRINGER 3 080  732  270 9,0 1,8 1,8 3,0 2,2 0,3
10-19 sysselsatte 1 778  288  163 9,1 1,0 1,4 3,8 2,7 0,2
20-49 sysselsatte  939  180 59 7,1 1,5 2,2 1,9 1,2 0,3
50-99 sysselsatte  213  116 20 9,4 4,7 2,3 0,9 0,9 0,5
100-199 sysselsatte 83 81 8 9,6 6,0 1,2 1,2 1,2 0,0
Over 200 sysselsatte 67 67 20 29,9 13,4 6,0 3,0 7,5 0,0

Standardtegn i tabeller