Statistisk sentralbyrå

Innovasjoner i norsk næringsliv

3   Antall foretak med innovasjon og andel av omsetningen basert på nye eller vesentlige endrede produkter, etter næring. 2003
Næring (SN2002) Populasjon Utvalg Enheter med innovasjon Enheter med nye eller vesentlig forbedrede produkter Enheter med nye eller vesentlig forbedrede produkter Enheter med 1- 4 prosent av omsetningen basert på nye produkter Enheter med 5- 9 prosent av omsetningen basert på nye produkter Enheter med 10- 19 prosent av omsetningen basert på nye produkter Enheter med 20- 49 prosent av omsetningen basert på nye produkter Enheter med 50 prosent og mer av omsetningen basert på nye produkter
  Antall Antall Prosent Antall Prosent
05 Fiskeoppdrett  102 34 33,3 16 15,7 2,0 2,9 4,9 2,9 2,9
11 Utvinning av olje og naturgass 89 35 39,3 27 30,3 6,7 4,5 6,7 6,7 5,6
10,13-14 Bergverksdrift 74 7 9,5 6 8,1 1,4 5,4 1,4 .. ..
15-16 Nærings- og nytelsesmiddelindustri  740  265 35,8  201 27,2 3,4 5,3 5,8 9,7 4,2
17 Prod. av tekstiler og utstyr 90 41 45,6 37 41,1 11,1 6,7 10,0 12,2 1,1
18 Prod. av klær. Beredning og farging 26 17 65,4 15 57,7 7,7 3,8 7,7 26,9 11,5
19 Prod. av reiseeffekter. Beredning av lær 8 5 62,5 5 62,5 12,5 12,5 25,0 12,5 ..
20 Prod. av trelast og varer av tre  306 90 29,4 66 21,6 4,6 3,6 6,2 7,5 1,0
21 Prod. av papirmasse og papir 48 20 41,7 16 33,3 4,2 6,3 6,3 16,7 ..
22 Forlagsvirksomhet og grafisk produksjon  446  107 24,0 73 16,4 4,0 2,9 4,5 4,3 1,6
24 Prod. av kjemikalier og kjemiske produkter 85 47 55,3 41 48,2 9,4 7,1 12,9 15,3 3,5
25 Prod. av gummi- og plastprodukter  124 65 52,4 58 46,8 12,1 10,5 7,3 12,1 4,8
26 Prod. av ikke-metallholdige mineralprod.  134 48 35,8 40 29,9 6,0 7,5 6,0 10,4 3,0
27 Prod. av metaller 60 27 45,0 16 26,7 5,0 3,3 6,7 11,7 ..
28 Prod. av metallvarer  468  170 36,3  139 29,7 5,1 6,8 8,1 8,5 2,1
29 Prod. av maskiner og utstyr  374  184 49,2  167 44,7 1,3 8,3 9,4 21,1 5,9
30 Prod. av kontor- og datamaskiner 5 2 40,0 2 40,0 .. .. 20,0 20,0 ..
31 Prod. av andre elektriske maskiner og app. 95 48 50,5 46 48,4 1,1 2,1 11,6 21,1 16,8
32 Prod. av kommunikasjonsutstyr 52 35 67,3 31 59,6 1,9 5,8 11,5 17,3 23,1
33 Prod. av medisinske instr. og måleutstyr 91 52 57,1 52 57,1 4,4 1,1 13,2 24,2 14,3
34 Prod. av motorkjøretøy, tilhengere og deler 62 20 32,3 19 30,6 1,6 .. 14,5 8,1 8,1
35 Prod. av andre transportmidler  280 77 27,5 68 24,3 1,8 2,9 8,6 11,1 2,1
36 Annen industriprod. (inkl. møbelindustri)  193 88 45,6 68 35,2 4,1 4,1 6,7 15,5 6,2
37 Gjenvinning 28 11 39,3 8 28,6 7,1 7,1 3,6 10,7 3,6
10,13-37 SUM INDUSTRI OG BERGVERK 3 789 1 425 37,6 1 174 31,0 4,1 5,2 7,4 11,3 4,1
40-41 Kraft- og vannforsyning  228 40 17,5 22 9,6 4,8 0,4 2,2 2,6 ..
45 Bygge- og annleggsvirksomhet 2 661  272 10,2  205 7,7 1,4 1,8 2,8 2,0 ..
51 Agentur og engroshandel 2 020  413 20,4  364 18,0 2,2 3,1 4,3 4,6 4,6
60 Land og rørtransport  675 43 6,4 25 3,7 1,0 1,0 1,3 0,4 ..
61 Sjøtransport  195 27 13,8 15 7,7 1,5 1,0 0,5 3,6 1,5
62 Lufttransport 17 3 17,6 3 17,6 .. .. 5,9 5,9 5,9
63 Tjenester tilknyttet transport  418 61 14,6 43 10,3 2,9 1,7 2,2 2,2 1,7
64.2 Telekommunikasjon 86 44 51,2 35 40,7 3,5 5,8 3,5 11,6 16,3
65 Finansiell tjenesteyting  189 51 27,0 32 16,9 2,1 1,6 7,4 3,7 2,1
66 Forsikring og pensjonsfond 39 10 25,6 4 10,3 .. 2,6 .. 7,7 ..
67 Hjelpevirksomhet og finansiell tjenesteyt. 88 19 21,6 16 18,2 3,4 2,3 2,3 10,2 2,3
72 Databehandlingsvirksomhet  520  309 59,4  283 54,4 2,5 3,5 8,7 15,2 25,2
73 Forskning og utviklingsarbeid 17 13 76,5 12 70,6 .. 23,5 11,8 5,9 29,4
74 Teknisk testing og konsulentvirksomhet  594  170 28,6  139 23,4 0,3 3,4 8,8 7,1 4,2
50-74 SUM TJENESTEYTING 4 858 1 163 23,9  971 20,0 1,9 2,7 4,6 5,4 5,8
00-74 NÆRINGSLIVET TOTALT 11 727 2 968 25,3 2 415 20,6 2,6 3,3 5,1 6,5 3,8

Standardtegn i tabeller