Statistisk sentralbyrå

Innovasjoner i norsk næringsliv

2   Innovative foretak, etter næring og sysselsettingsgruppe. 2003. Prosent av foretak i populasjonen
Næring (SN2002) og sysselsettingsgruppe Populasjon Utvalg Prosent foretak med
Produkt- eller prosessinnovasjon Produkt-
innovasjon
Produkt-
innovasjon for markedet
Prosess-
innovasjon
Både produkt- og prosess-
innovasjon
05-74 NÆRINGSLIVET TOTALT 11 727      4 434 25 21 13 14 9
Foretakenes størrelse              
10-19 sysselsatte 6 140 1 538 21 17 11 10 7
20-49 sysselsatte 3 548 1 051 26 21 13 14 9
50-99 sysselsatte 1 052  861 35 27 16 20 12
100-199 sysselsatte  522  519 37 29 19 24 16
Over 200 sysselsatte  465  465 48 39 24 32 23
               
10, 13-37 SUM INDUSTRI OG BERGVERK 3 789 1 967 38 31 20 20 13
10-19 sysselsatte 1 696  598 29 24 17 13 8
20-49 sysselsatte 1 209  485 39 32 20 21 14
50-99 sysselsatte  453  453 50 39 23 28 17
100-199 sysselsatte  233  233 48 39 27 31 22
Over 200 sysselsatte  198  198 64 56 39 39 31
               
51-74 SUM TJENESTEYTING 4 858 1 735 24 20 12 13 9
10-19 sysselsatte 2 666  652 22 18 11 11 8
20-49 sysselsatte 1 400  386 25 22 13 14 11
50-99 sysselsatte  386  292 28 22 15 16 10
100-199 sysselsatte  206  205 32 25 17 20 13
Over 200 sysselsatte  200  200 32 24 12 23 15
               
05, 11, 40-41, 45 ANDRE NÆRINGER 3 080  732 12 9 5 6 3
10-19 sysselsatte 1 778  288 11 9 4 6 3
20-49 sysselsatte  939  180 11 6 5 5 0
50-99 sysselsatte  213  116 15 10 5 9 4
100-199 sysselsatte 83 81 16 10 4 12 6
Over 200 sysselsatte 67 67 40 30 15 28 18

Standardtegn i tabeller