Statistisk sentralbyrå

Innovasjoner i norsk næringsliv

1   Innovative foretak etter næringssektor. 2003. Prosent av foretak i populasjonen
Næring (SN2002) Populasjon Utvalg Prosent foretak med
Produkt- eller prosessinnovasjon Produkt-
innovasjon
Produkt-
innovasjon for markedet
Prosess-
innovasjon
Både produkt- og prosess-
innovasjon
05 Fiskeoppdrett  102 51 33 16 7 27 10
11 Utvinning av olje og naturgass 89 79 39 30 23 18 9
10,13-14 Bergverksdrift 74 43 10 8 1 8 5
15-16 Nærings- og nytelsesmiddelindustri  740  257 36 27 17 20 11
17 Prod. av tekstiler og utstyr 90 53 46 41 23 15 11
18 Prod. av klær. Beredning og farging 26 24 66 58 33 29 20
19 Prod. av reiseeffekter. Beredning av lær 8 8 63 63 25 13 13
20 Prod. av trelast og varer av tre  306  140 29 21 10 18 10
21 Prod. av papirmasse og papir 48 48 42 33 21 29 21
22 Forlagsvirksomhet og grafisk produksjon  446  217 24 16 10 16 8
24 Prod. av kjemikalier og kjemiske produkter 85 77 55 48 34 35 28
25 Prod. av gummi- og plastprodukter  124 62 52 47 32 26 21
26 Prod. av ikke-metallholdige mineralprod.  134 72 36 30 19 19 13
27 Prod. av metaller 60 55 44 27 18 31 14
28 Prod. av metallvarer  468  204 36 30 20 15 9
29 Prod. av maskiner og utstyr  374  187 49 45 34 24 19
30 Prod. av kontor- og datamaskiner 5 5 40 40 40 20 20
31 Prod. av andre elektriske maskiner og app. 95 59 50 48 41 24 22
32 Prod. av kommunikasjonsutstyr. 52 51 68 60 41 35 27
33 Prod. av medisinske instrumenter og måleutstyr 91 72 57 57 36 24 24
34 Prod. av motorkjøretøy, tilhengere og deler 62 49 32 30 15 20 18
35 Prod. av andre transportmidler  280  158 28 24 18 12 9
36 Annen industriprod. (inkl. møbelindustri)  193 98 45 35 20 24 14
37 Gjenvinning 28 28 39 29 25 29 18
10,13-37 SUM INDUSTRI OG BERGVERK 3 789 1 967 38 31 20 20 13
40-41 Kraft- og vannforsyning  228  125 17 10 4 12 4
45 Bygge- og annleggsvirksomhet 2 661  477 10 8 4 5 2
51 Agentur og engroshandel 2 020  435 20 18 12 8 6
60 Land og rørtransport  675  181 6 4 2 5 2
61 Sjøtransport  195  103 14 8 6 11 5
62 Lufttransport 17 17 18 18 6 6 6
63 Tjenester tilknyttet transport  418  198 15 10 2 10 6
64.2 Telekommunikasjon 86 62 51 41 26 32 22
65 Finansiell tjenesteyting  189  104 27 17 6 20 10
66 Forsikring og pensjonsfond 39 39 26 10 5 26 10
67 Hjelpevirksomhet og finansiell tjenesteyting 88 49 21 18 10 13 10
72 Databehandlingsvirksomhet  520  268 59 54 38 33 28
73 Forskning og utviklingsarbeid 17 16 75 69 40 47 41
74 Teknisk testing og konsulentvirksomhet  594  263 29 23 13 19 14
50-74 SUM TJENESTEYTING 4 858 1 735 24 20 12 13 9
00-74 NÆRINGSLIVET TOTALT 11 727 4 434 25 21 13 14 9

Standardtegn i tabeller