Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

5   Industri og bergverk. Produksjonsverdi pr. sysselsatt i bedrifter, etter næring. 1972-2000. Faste priser (1972=100). 1 000 kr
Næring År
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19891 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
10,12-37 INDUSTRI OG BERGVERK  158  168  182  182  187  188  185  192  214  223  223  226  239  260  253  252  252  262  282  280  285  274  281  273  290  293  289  287  301
                                                           
10,12-14 BERGVERK  126  129  139  143  144  139  145  148  158  167  163  180  180  190  188  191  189  210  222  210  235  212  229  227  261  278  282  289  290
                                                           
15-37    INDUSTRI  158  168  183  184  188  189  186  193  215  224  224  227  240  261  254  253  253  263  283  281  286  275  282  273  290  293  289  287  301
                                                           
15-16    NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER  248  253  255  248  262  267  267  254  283  305  316  320  322  337  347  347  335  359  392  406  433  401  393  369  385  387  375  377  380
17-19    TEKSTIL-, BEKLEDNINGSVARER, LÆR OG LÆRVARER 94 95 94 90 97 98 98 98  109  108  107  107  114  120  119  118  113  124  142  150  157  153  156  141  150  146  142  136  145
20       TREVARER  144  158  167  165  173  177  176  167  187  193  191  178  179  191  206  207  186  195  212  199  206  197  220  210  212  221  207  203  212
21       PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPIRVARER  201  217  272  241  231  209  214  223  256  293  280  274  308  335  333  344  356  407  411  387  354  337  366  428  384  357  373  370  399
22       FORLAGSVIRKSOMHET, GRAFISK PRODUKSJON MV. 84 87 88 90 97  106  108  102  111  122  124  133  142  151  157  157  153  154  162  162  161  156  155  148  167  162  161  167  176
23-24    PETROLEUMS- OG KJEMISKE PRODUKTER  200  301  376  390  413  398  408  568  574  590  581  605  642  691  491  518  481  545  658  628  615  625  630  571  680  707  623  659  863
25       GUMMI- OG PLASTPRODUKTER  125  120  139  121  130  130  128  139  170  168  165  168  173  188  196  192  193  201  218  211  215  201  206  212  224  216  206  195  198
26       ANDRE IKKE-METALLHOLDIGE MINERALPRODUKTER  151  143  158  161  169  170  176  167  190  205  209  206  201  220  238  233  216  227  247  237  253  238  251  244  277  268  251  251  256
27       METALLER  235  246  290  258  243  233  238  277  303  275  254  302  368  365  324  332  422  525  463  428  406  407  480  506  491  507  509  509  606
28       METALLVARER, UNNTATT MASKINER OG UTSTYR  109  112  122  122  124  126  124  118  134  133  138  144  133  145  146  144  134  154  167  172  174  167  169  168  173  174  181  176  171
29       MASKINER OG UTSTYR  123  125  137  137  135  134  143  139  167  168  167  169  184  205  199  190  185  191  215  215  215  204  215  223  240  226  243  223  220
30-33    ELEKTRISKE OG OPTISKE PRODUKTER  137  144  152  141  141  141  148  139  145  162  166  161  167  176  186  203  188  206  229  225  245  236  254  248  265  273  261  272  277
35.114/5 OLJEPLATTFORMER    236  238  498  502  649  404  311  415  421  380  275  305  485  497  397  473  194  200  203  232  235  194  189  237  322  334  289  229
34-35(-35.114/5) TRANSPORTMIDLER  146  153  153  158  155  153  142  135  153  158  168  153  152  166  176  198  187  184  220  234  224  201  236  221  230  243  262  233  237
36-37    ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON  113  115  113  111  120  125  121  119  127  129  133  139  143  156  158  152  133  144  159  161  169  162  166  154  171  171  171  170  181
1  Endret næringsgruppering. Oppgavene f.o.m. 1989 er i samsvar med revidert standard for næringsgruppering (SN 94), mens oppgavene for 1972 - 1988 er i henhold til tidligere standard.

Standardtegn i tabeller


2003 © Statistisk sentralbyrå