Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Industri og bergverk. Sysselsatte i bedrifter, etter næring. Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. 1972-2000
Næring År
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19891 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
10,12-37 INDUSTRI OG BERGVERK 89 900 90 986 94 584 94 810 93 650 93 373 92 440 91 925 91 761 91 588 88 766 82 064 82 241 83 820 85 121 85 989 82 541 75 605 75 165 75 480 75 472 77 534 79 389 82 313 83 572 87 687 90 320 89 671 86 392
                                                           
10,12-14 BERGVERK 1 092 1 102 1 123 1 264 1 239 1 222 1 204 1 173 1 197 1 167  959  994 1 066 1 107 1 203 1 267 1 094 1 027 1 017 1 109 1 028 1 050 1 049 1 097 1 191 1 157 1 105 1 064 1 085
                                                           
15-37    INDUSTRI 88 808 89 884 93 461 93 546 92 411 92 151 91 236 90 752 90 564 90 421 87 807 81 070 81 175 82 713 83 918 84 722 81 447 74 578 74 148 74 371 74 444 76 484 78 340 81 216 82 381 86 530 89 215 88 607 85 307
                                                           
15-16    NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER 15 560 15 067 14 858 13 699 13 933 14 028 14 026 13 886 13 678 13 397 13 044 12 442 12 822 12 758 12 820 12 939 12 716 12 185 11 981 11 857 11 423 11 940 12 500 12 914 13 068 13 360 13 700 14 092 14 153
17-19    TEKSTIL-, BEKLEDNINGSVARER, LÆR OG LÆRVARER 13 664 12 883 12 555 11 664 10 958 10 834 10 048 9 695 9 079 8 767 7 952 6 654 6 310 6 382 6 402 6 114 5 274 3 933 3 696 3 636 3 672 3 618 3 702 3 730 3 715 3 728 3 682 3 313 3 103
20       TREVARER 2 861 3 105 3 285 3 426 3 484 3 513 3 985 3 758 3 589 3 546 3 303 2 907 2 846 2 784 2 795 2 832 2 784 2 376 2 307 2 233 2 065 2 106 2 323 2 377 2 428 2 505 2 727 2 532 2 654
21       PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPIRVARER  590  542  527  509  469  448  344  301  304  201  183  166  158  164  174  178  189  329  258  255  246  269  279  303  306  344  364  341  276
22       FORLAGSVIRKSOMHET, GRAFISK PRODUKSJON MV. 7 425 7 408 7 347 7 499 7 411 7 410 7 578 7 564 7 666 7 601 7 352 6 919 6 934 7 469 7 790 8 002 7 800 7 289 7 254 7 029 7 406 7 795 8 285 8 197 8 319 8 350 8 148 7 162 7 321
23-24    PETROLEUMS- OG KJEMISKE PRODUKTER 1 617 1 819 1 915 1 977 2 006 2 009 1 987 2 087 2 022 2 011 2 043 1 951 1 923 1 941 1 884 1 966 2 056 1 955 1 906 1 979 1 852 1 858 1 811 1 781 1 711 1 901 2 121 2 059 1 874
25       GUMMI- OG PLASTPRODUKTER 1 192 1 257 1 244 1 252 1 376 1 434 1 465 1 374 1 400 1 469 1 418 1 322 1 321 1 381 1 460 1 402 1 257  845  862  863  819  906  913  924  928  971 1 080 1 062 1 072
26       ANDRE IKKE-METALLHOLDIGE MINERALPRODUKTER 2 658 2 577 2 619 2 529 2 593 2 711 2 687 2 622 2 414 2 421 2 375 2 262 2 236 2 428 2 531 2 646 2 468 2 217 2 019 1 745 1 640 1 653 1 789 1 825 1 985 2 029 2 050 2 105 2 176
27       METALLER 8 242 8 450 8 613 8 662 8 610 8 331 7 338 7 555 7 692 7 696 6 946 6 733 6 613 6 645 6 572 6 857 6 638 6 082 5 963 5 765 5 541 5 368 5 317 5 288 5 502 5 552 5 440 5 188 5 005
28       METALLVARER, UNNTATT MASKINER OG UTSTYR 4 846 5 211 5 766 5 651 5 570 5 643 5 588 5 304 5 625 5 506 5 494 5 326 5 377 5 636 6 089 6 550 6 565 4 417 4 374 4 021 3 514 3 386 3 481 3 924 4 201 4 555 5 762 5 957 5 595
29       MASKINER OG UTSTYR 4 651 4 650 4 920 5 090 5 168 5 188 5 683 5 678 5 637 6 131 5 944 5 796 5 682 5 929 5 947 5 606 5 250 6 669 6 708 6 828 7 049 7 027 7 791 7 605 7 997 8 803 9 029 8 902 8 950
30-33    ELEKTRISKE OG OPTISKE PRODUKTER 1 295 1 449 1 679 1 579 1 634 2 015 2 054 2 112 2 144 2 163 2 211 2 227 2 321 2 482 2 751 2 759 2 867 3 464 3 424 3 386 3 494 3 634 3 199 4 046 4 140 4 462 4 399 4 479 4 222
35.114/5 OLJEPLATTFORMER    246 1 988 3 251 3 805 3 351 3 837 6 449 7 007 7 282 7 647 8 576 10 019 9 491 10 529 10 933 10 460 10 002 10 723 12 150 13 410 14 548 14 231 14 764 13 851 14 925 16 125 17 341 15 660
34-35(-35.114/5) TRANSPORTMIDLER 18 215 19 059 20 079 20 607 19 113 19 178 18 564 16 564 16 706 16 965 16 959 13 069 11 883 12 216 11 049 10 893 10 409 8 248 8 271 8 261 8 049 8 084 8 219 8 782 9 224 9 444 8 837 8 526 7 789
36-37    ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON 5 992 6 161 6 066 6 151 6 281 6 058 6 052 5 803 5 601 5 265 4 936 4 720 4 730 5 007 5 125 5 045 4 714 4 567 4 402 4 363 4 264 4 292 4 500 4 756 5 006 5 601 5 751 5 548 5 457
1  Endret næringsgruppering. Oppgavene f.o.m. 1989 er i samsvar med revidert standard for næringsgruppering (SN 94), mens oppgavene for 1972 - 1988 er i henhold til tidligere standard.

Standardtegn i tabeller


2003 © Statistisk sentralbyrå