Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Industri og bergverk. Sysselsatte i bedrifter, etter næring. Østfold, Oslo og Buskerud. 1972-2000
Næring År
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19891 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
10,12-37 INDUSTRI OG BERGVERK  123 141  120 668  120 261  117 108  115 401  113 763  111 506  107 922  105 000  101 177 98 614 91 660 89 065 87 745 89 078 88 191 82 918 75 897 72 100 68 154 64 107 64 414 64 099 65 270 66 327 68 859 68 857 67 697 64 627
                                                           
10,12-14 BERGVERK  546  554  538  539  522  495  452  432  387  403  376  377  394  398  363  383  401  380  335  306  255  268  280  286  301  344  322  330  322
                                                           
15-37    INDUSTRI  122 595  120 114  119 723  116 569  114 879  113 268  111 054  107 490  104 613  100 774 98 238 91 283 88 671 87 347 88 715 87 808 82 517 75 517 71 765 67 848 63 852 64 146 63 819 64 984 66 026 68 515 68 535 67 367 64 305
                                                           
15-16    NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER 14 357 13 518 13 636 13 043 13 374 13 013 13 615 13 070 13 579 13 081 12 741 12 022 11 909 11 691 11 956 12 374 12 197 11 544 10 964 10 470 9 881 9 913 8 868 9 006 9 451 9 533 9 721 9 971 9 632
17-19    TEKSTIL-, BEKLEDNINGSVARER, LÆR OG LÆRVARER 7 650 7 039 6 513 5 628 5 296 5 032 4 742 4 549 4 465 3 587 3 095 2 636 2 332 2 243 2 121 1 901 1 508 1 308 1 198  951  934  968 1 021 1 027 1 066 1 049  982  811  784
20       TREVARER 3 562 3 827 3 452 3 549 3 513 3 554 3 336 3 095 2 992 3 190 3 189 2 450 2 418 2 354 2 310 2 419 2 374 1 958 1 772 1 566 1 311 1 295 1 352 1 348 1 386 1 542 1 523 1 362 1 341
21       PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPIRVARER 13 051 12 062 12 106 11 741 11 437 11 098 10 360 10 161 9 967 9 620 9 374 8 715 8 356 8 004 7 692 7 662 7 023 6 999 6 832 6 749 6 451 6 462 6 479 6 463 6 411 6 335 6 025 5 808 5 415
22       FORLAGSVIRKSOMHET, GRAFISK PRODUKSJON MV. 16 709 16 422 16 022 16 139 16 074 16 052 17 521 17 444 17 395 17 003 16 694 16 166 15 213 15 462 15 983 16 230 15 626 14 964 14 961 14 416 14 431 14 354 14 700 15 013 15 424 15 978 16 430 15 262 14 668
23-24    PETROLEUMS- OG KJEMISKE PRODUKTER 6 290 6 230 6 263 6 008 5 856 5 876 5 825 5 700 5 913 5 888 5 793 5 522 5 514 5 527 5 466 5 629 5 592 5 280 5 344 5 205 5 162 5 240 5 232 5 435 4 954 5 022 4 984 5 246 4 805
25       GUMMI- OG PLASTPRODUKTER 4 550 5 200 5 338 4 854 4 768 4 718 4 543 4 277 3 460 3 303 3 300 3 248 3 319 3 383 3 436 3 306 3 081 2 878 2 671 2 616 2 013 1 988 2 012 2 030 2 130 2 103 2 095 1 978 1 952
26       ANDRE IKKE-METALLHOLDIGE MINERALPRODUKTER 4 833 4 889 4 919 4 695 4 533 4 561 4 041 4 034 3 872 3 644 3 486 3 152 3 077 3 011 3 059 3 051 2 974 2 632 2 474 2 455 2 292 2 335 2 296 2 244 2 562 2 645 2 714 2 695 2 266
27       METALLER 2 991 2 818 2 843 3 263 2 992 3 034 2 722 2 760 2 851 2 820 2 534 2 259 2 121 2 386 2 394 2 283 2 146 1 138 1 148 1 095 1 047  996  977  893  747  726  786  914  932
28       METALLVARER, UNNTATT MASKINER OG UTSTYR 9 267 9 128 9 129 8 361 8 048 8 255 7 531 7 164 7 340 7 664 7 052 6 498 6 607 6 264 6 597 6 392 6 145 4 610 4 369 4 064 3 765 3 738 3 839 4 196 3 742 4 386 4 309 4 368 4 583
29       MASKINER OG UTSTYR 9 336 8 992 9 066 9 193 9 714 10 291 10 441 10 736 9 333 9 167 9 422 8 759 9 184 9 076 9 571 9 763 8 436 6 303 5 470 5 513 5 516 5 802 5 641 5 867 6 130 6 115 5 797 5 331 5 332
30-33    ELEKTRISKE OG OPTISKE PRODUKTER 13 697 12 729 13 444 12 940 12 645 11 870 11 230 10 582 10 419 9 988 10 318 10 142 9 673 9 823 10 437 9 720 8 905 10 075 8 877 7 615 6 047 6 397 6 372 6 409 6 737 7 142 7 509 8 196 7 220
35.114/5 OLJEPLATTFORMER    706 1 054 1 533 1 610 1 463  998 1 213  399  292  209  191 25  684  876 1 171  955  400  301  269  458  297  293  293  331  516  946  968  850
34-35(-35.114/5) TRANSPORTMIDLER 12 027 12 380 12 295 12 209 11 739 10 967 10 835 9 534 9 792 8 932 8 542 7 169 6 640 4 950 4 232 3 428 3 232 3 326 3 384 2 843 2 673 2 506 2 883 2 679 2 734 2 841 1 825 1 981 1 910
36-37    ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON 4 275 4 174 3 643 3 413 3 280 3 484 3 314 3 171 2 836 2 595 2 489 2 354 2 283 2 489 2 585 2 479 2 323 2 102 2 000 2 021 1 871 1 855 1 854 2 081 2 221 2 582 2 889 2 476 2 615
1  Endret næringsgruppering. Oppgavene f.o.m. 1989 er i samsvar med revidert standard for næringsgruppering (SN 94), mens oppgavene for 1972 - 1988 er i henhold til tidligere standard.

Standardtegn i tabeller


2003 © Statistisk sentralbyrå