Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med IKT-varer

4 Eksport av IKT-varer, etter landsdel1. 2008-2010. Millioner kroner
  2008 2009 2010
Hele landet 18 068 17 646 16 828
       
Oslo og Akershus 4 687 4 208 4 802
Audio- og videoutstyr 59  109  161
Datamaskiner og relatert utstyr  445  309  376
Elektroniske komponenter  477  223  279
Telekommunikasjonsutstyr 3 136 2 922 3 454
Andre IKT-produkter  570  645  532
Hedmark og Oppland  249  210  148
Audio- og videoutstyr : : 14
Datamaskiner og relatert utstyr 30 17 15
Elektroniske komponenter 36 12 13
Telekommunikasjonsutstyr : : 89
Andre IKT-produkter 5 6 17
Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark 5 436 6 251 5 815
Audio- og videoutstyr  178  207  265
Datamaskiner og relatert utstyr  308  320  335
Elektroniske komponenter  375  568 1 158
Telekommunikasjonsutstyr  733 1 278  669
Andre IKT-produkter 3 842 3 877 3 388
Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 1 077 1 028  903
Audio- og videosutstyr 49  181  150
Datamaskiner og relatert utstyr  103  106 77
Elektroniske komponenter  384  283  158
Telekommunikasjonsutstyr  199  238  279
Andre IKT-produkter  341  220  238
Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 1 185 1 035  846
Audio- og videoutstyr 11 19 9
Datamaskiner og relatert utstyr 74 55 62
Elektroniske komponenter  344  168  118
Telekommunikasjonsutstyr  164  123 91
Andre IKT-produkter  592  671  565
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag  629  571  618
Audio- og videoutstyr : : :
Datamaskiner og relatert utstyr 40 83 22
Elektroniske komponenter : :  102
Telekommunikasjonsutstyr  261  204 :
Andre IKT-produkter  148  194  241
Nordland, Troms og Finnmark 2 001 1 626  750
Audio- og videoutstyr 2 1 2
Datamaskiner og relatert utstyr 4 3 5
Elektroniske komponenter : : :
Telekommunikasjonsutstyr : : :
Andre IKT-produkter 9 6 9
Andre2 2 804 2 717 2 945
Audio- og videoutstyr  285  282  288
Datamaskiner og relatert utstyr  892 1 021 1 116
Elektroniske komponenter  305  249  257
Telekommunikasjonsutstyr  539  620  623
Andre IKT-produkter  783  546  662
1  Registrert etter opprinnelsesfylke.
2  Produsert i utlandet, produsert i utlandet til direkte transitt og ukjent opprinnelsesfylke.

Standardtegn i tabeller