Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med IKT-varer

3 Import av IKT-varer, etter landsdel1. 2008-2010. Millioner kroner
  2008 2009 2010
Hele landet 39 217 36 593 37 873
Oslo og Akershus 28 523 24 205 22 768
Audio- og videoutstyr 4 480 3 771 3 503
Datamaskiner og relatert utstyr 10 234 7 953 7 369
Elektroniske komponenter 2 452 2 318 2 033
Telekommunikasjonsutstyr 7 641 7 036 6 851
Andre IKT-produkter 3 715 3 127 3 012
Østfold, Hedmark og Oppland 5 393 6 025 6 951
Audio- og videoutstyr 2 188 2 409 2 547
Datamaskiner og relatert utstyr  936 1 690 2 389
Elektroniske komponenter  879  714  554
Telekommunikasjonsutstyr  971  837 1 143
Andre IKT-produkter  420  373  317
Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust- og Vest-Agder 2 736 3 659 5 649
Audio- og videoutstyr  871  907 1 173
Datamaskiner og relatert utstyr  854 1 271 1 858
Elektroniske komponenter  205  351  258
Telekommunikasjonsutstyr  274  631 1 722
Andre IKT-produkter  534  498  638
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 1 997 2 242 1 880
Audio- og videoutstyr  103  116  110
Datamaskiner og relatert utstyr  751  628  576
Elektroniske komponenter  272  190  208
Telekommunikasjonsutstyr  286  253  254
Andre IKT-produkter  585 1 055  732
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark  568  462  626
Audio- og videoutstyr  104  131  118
Datamaskiner og relatert utstyr  102 95 88
Elektroniske komponenter 98 36  150
Telekommunikasjonsutstyr  117  105  123
Andre IKT-produkter  147 94  147
1  Varene blir registrert per landsdel, etter hvor de er tolldeklarert.

Standardtegn i tabeller