Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med IKT-varer

2 Eksport og import av IKT-varer i forhold til samlet utenrikshandel. 2005-2010. Millioner kroner
  Eksport IKT Eksport av tradisjonelle varer1 Prosent Import IKT Import av tradisjonelle varer2 Prosent
2005 12 118  252 623 4,8 34 807  350 914 9,9
2006 14 123  301 934 4,7 39 942  405 127 9,9
2007 15 341  334 552 4,6 39 945  460 656 8,7
2008 18 068  358 288 5,0 39 217  483 979 8,1
2009 17 646  304 987 5,8 36 593  422 170 8,7
2010 16 828  333 674 5,0 37 873  449 179 8,4
1  Alle varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater.
2  Alle varer utenom skip og oljeplattformer.

Standardtegn i tabeller