Statistisk sentralbyrå

Utenrikshandel med IKT-varer

1 Eksport og import av IKT-varer. 2005-2010. Millioner kroner
  IKT-varer i alt Audio- og videosutstyr Datamaskiner og relatert utstyr Elektroniske komponenter Telekommunikasjonsutstyr Andre IKT-produkter
  Eksport Import Balanse Eksport Import Balanse Eksport Import Balanse Eksport Import Balanse Eksport Import Balanse Eksport Import Balanse
2005 12 118 34 807 -22 689  709 6 159 -5 450 1 594 14 495 -12 901 1 948 3 350 -1 402 4 395 7 254 -2 859 3 471 3 549 -78
2006 14 123 39 942 -25 819  714 7 438 -6 724 2 046 15 306 -13 260 2 583 4 140 -1 557 4 573 8 301 -3 728 4 208 4 756 -548
2007 15 341 39 945 -24 604  691 7 998 -7 307 1 799 13 378 -11 579 2 801 4 189 -1 388 4 543 9 353 -4 810 5 507 5 027  480
2008 18 068 39 217 -21 149  691 7 746 -7 055 1 896 12 877 -10 981 3 939 3 905 34 5 252 9 288 -4 036 6 291 5 402  889
2009 17 646 36 593 -18 947  853 7 336 -6 483 1 914 11 638 -9 724 3 178 3 610 -432 5 537 8 863 -3 326 6 164 5 147 1 017
2010 16 828 37 873 -21 045  903 7 451 -6 548 2 009 12 280 -10 271 2 787 3 204 -417 5 477 10 093 -4 616 5 653 4 845  808

Standardtegn i tabeller