Statistisk sentralbyrå

Informasjonssektoren. Sysselsetting, omsetning og verdiskapning

2 Informasjonssektoren. Omsetning. 2007-2008. Millioner kroner1
  2007 2008
Informasjonssektoren  226 800  240 703
IKT-sektoren  178 773  192 600
IKT-Industri2 12 249 11 157
Engroshandel med IKT-utstyr 41 186 45 659
IKT-Tjenester  125 337  135 784
Innholds- og mediesektoren 48 028 48 103
Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet 31 224 30 439
Virksomhet innenfor film, video og fjernsynsprogrammer 5 783 6 254
Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak  931 1 002
Radio- og fjernsynskringkasting 8 478 9 272
Andre informasjonstjenester 1 613 1 136
1  Eksklusive merverdiavgift.
2  IKT-industri og aggregerte nivå der denne inngår inkluderer ikke omsetning for næringshovedgruppe 26.8 - Produksjon av magnetiske og optiske media for årgangene 2007 og 2008.

Standardtegn i tabeller